Rozpravy o českých médiích: tentokrát na téma sportovní žurnalistika

26 září, 2012 • Etika a kvalita žurnalistiky, Mediální žurnalistika • by

Sportovní žurnalistika, to bylo téma dalšího pokračování Rozprav o českých médiích, které spolupořádají internetový deník Česká média, Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Český rozhlas 6. Jaký prostor dostává sport v současných sdělovacích prostředcích? Jaká specifika v sobě skrývá sportovní žurnalistika? Jaké podmínky k práci mají dnešní sportovní novináři? A jak se projevuje v tomto oboru finanční a hospodářská krize? O tom diskutovali na půdě FSV v Praze Alice Tejkalová (PhDr., IKSŽ FSV UK, zakladatelka www.handisport.cz), Jiří Baumruk (bývalý šéfredaktor a komentátor redakce sportu ČT a bývalý předseda Rady ČT) a Jaroslav Beránek (zpravodaj sportu iDNES.cz, místopředseda Klubu sportovních novinářů) s moderátorem Radko Kubičkem (ČRo6) i s přítomnými posluchači z řad veřejnosti.

 Jiří Baumruk uvedl, že pokud by před lety někdo řekl, že bude existovat tolik speciálních sportovních kanálů v češtině jako dnes, nevěřili by mu. Podle Baumruka naštěstí existuje Česká televize, ale třeba i Eurosport, které si uvědomují, že něexistuje jen fotbal, ale také i jiné (třeba i minoritní) sporty. Nezastupitelná je úloha veřejnoprávní televize, která neprezentuje pouze výkladní skříň sportu – vrcholový sport, ale sport jako „hlubokou vzdělávací činnost“. Paralympiáda je podle Baumruka u nás brána jako „postižený sport“ s dojemnými příběhy, zatímco BBC pojala paralympiádu z pohledu opravdových sportovních příběhů a výkonů. Pojetí BBC bylo podle něj unikátní. Baumruk také dodal, že vysílání OH bylo v rámci dvou kanálů moc i pro opravdové sportovní fandy. Jinde než na specializovaném sportovním kanálu by sport v kompletních přenosech nenabízel, pouze v rámci sestřihů.

Alice Tejkalová uvedla, že stejně jako celá žurnalistika se i sportovní žurnalistika dostává blíže k zábavné formě a atraktivním formátům. Své místo v médiích sport má a Tejkalová doufá, že stále bude mít svůj význam. Sport v médiích je veřejnou službou, protože přes jeho zábavnou formu je pro veřejnost relaxem. Menší sporty nebo sporty s menším zájmem veřejnosti současnou hospodářskou situací trpí, myslí si Alice Tejkalová. Veřejný význam sportovní žurnalistiky zpracované zábavnou formou existuje, pokud je zpracování kvalitní, myslí si Tejkalová, která v současnosti spolupracuje také s Českou televizí. Co se týká sportu hendikepovaných sportovců, zaujalo ji vysílání veřejnoprávní britskou BBC. Problém v tomto ohledu v ČR je, že sportovní žurnalistika přistupuje ke sportovcům primárně jako k postiženým lidem.

 Jaroslav Beránek si myslí, že ČT naplnila veřejnou službu právě tím, že vysílala OH na dvou kanálech, ač to prý nemuselo být celých 24 hodin denně. Sport není jedinou částí žurnalistiky, kam zasahuje tendence zábavného zpracování. Čtenáři iDNES.cz chtějí sportovní zpravodajství, což dokazují statistiky. Čtěnáři chtějí aktuální informace z významných akcí na titulní straně iDNES.cz. Redakce sportu je v rámci tohoto zpravodajského serveru jedna z největších. Návštěvnost sportovního zpravodajství na iDNES.cz je zároveň nejrozkolísanější a zároveň nejčitelnější, reaguje totiž na aktuální sportovní události. Podle Beránka se iDNES.cz snaží informovat o sportu v plné šíři, ale redakce musí samozřejmě vážit, zda to má smysl z hlediska zájmu čtenářů, protože iDNES.cz funguje na komerční bázi. Menšinovým sportům se proto server nevěnuje systematicky a pokud možno chce najít například ve sportu hendikepovaných najít příběhy, kromě sportovních výsledků. Veřejnoprávní televizi a rozhlas nevnímá Beránek jako nekalou konkurenci. Jiná věc by byla, když ČT nebo ČRo takto pracuje na webu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend