ČT zveřejnila zisky z reklamy a sponzoringu

28 dubna, 2014 • Ekonomika médií • by

Přestože je Česká televize veřejnoprávním subjektem a zisky z reklamy nemají hlavní podíl na jejím financování, za minulý rok si díky komerční činnosti přišla na 324 milionů korun. To je součet veškeré spotové reklamy a sponzoringu na všech kanálech České televize.

Zatímco na hlavním kanálu ČT 1 je spotová reklama ze zákona zakázána, na ČT 2 a ČT Sport se reklama vysílat může. ČT 2 tak loni vydělala 35 milionů Kč, ČT Sport 55 milionů Kč. ČT 1 i navzdory zákazu spotové reklamy dokázala vydělat více než oba kanály dohromady, a to díky sponzoringu, který je naopak zákonem povolen.

ČT 1 měla loni téměř 17% podíl na publiku starším patnácti let, ČT 2 jen 4%, z čehož také plynou výrazně vyšší zisky z výdělečných aktivit na ČT 1. Sponzoring na obrazovce většinou znamená jedno až tři desetivteřinová sdělení u vysílaného pořadu, nejvíce takových bloků (celkem šest) se loni sešlo u premiéry druhé řady seriálu Sanitka, kde byla celková délka sponzoringu jedna minuta.

Výsledky prezentoval místopředseda Rady České televize René Kühn na schůzi Rady ČT 23. dubna. Výnosy z reklamy a sponzoringu podle něj loni předčily očekávání. ČT si nyní prodává reklamní čas sama, bez pomoci externí agentury, čímž prý také ušetřila.

Pro návrat reklamy na hlavní kanál České televize a zmírnění reklamních omezení se na schůzi vyslovili radní Luboš Beniak, Richard Hindls, Jan Prokeš, Josef Pavlata a Ivana Levá, kteří argumentovali tím, že zákaz reklamy na veřejnoprávní televizi vede ke zdražování reklamy na komerčních stanicích, a tím i ke zdražování zboží.

Devátá by také chtěla zavést reklamní spoty na dětském programu ČT :D, její návrh se ale rozchází s názorem generálního ředitele ČT Petra Dvořáka, který ve svém kandidátském projevu v roce 2011 slíbil, že vytvoří dětský kanál bez reklamy, což také splnil.

Print Friendly, PDF & Email

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend