Digital News Report: Na novinářích stále záleží

15 července, 2014 • Nová média a Web 2.0 • by

Třetí výroční Zpráva o digitálním zpravodajství (Digital News Report) vydávaná Institutem Reuters odhaluje, že v rozrůstajícím se a stále zahuštěnějším prostředí online zpráv hrají individuální novináři důležitou úlohu. Nasměrovávají totiž pozornost příjemců ke zpravodajským titulům a podněcují lidi k tomu, aby za zprávy platili.

Jednotlivé novinářské osobnosti jsou s nástupem digitálního věku pro stále více příjemců rozhodujícím faktorem pro výběr zpravodajských zdrojů a důvěru v ně. Renomé individuálních pisatelů je také uváděno jako jeden z hlavních důvodů, proč jsou čtenáři ochotni za online zprávy platit.

Zpráva o digitálním zpravodajství Institutu Reuters vychází poté, co se téměř neznámý Glenn Greenwald stal novinářskou hvězdou díky své spolupráci s uprchlým zaměstnancem americké zpravodajské služby Edwardem Snowdenem. Podle zprávy je tento Greenwaldův vzestup součástí širšího trendu.

Zpráva vychází z dotazníkového šetření, jež proběhlo ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Dánsku, Finsku, Brazílii a Japonsku, přičemž celkový vzorek zahrnoval 18 859 dospělých respondentů, tedy zhruba dva tisíce respondentů z každé země. Dotazování proběhlo online na konci ledna a začátku února 2014. Data byla v klíčových parametrech – věku a pohlaví, regionu, čtenosti novin a společenském postavení – vyvážena tak, aby odpovídala celkové populaci.

V řadě zemí, především Francii, Španělsku a Spojených státech, je role novináře při navození důvěry vnímána jako téměř stejně důležitá jako samotná značka novin. Autor zprávy Nic Newman k tomu říká: „Platí to především tam, kde mají tradiční tituly slabší postavení, nebo čelí výzvám v podobě zpravodajských titulů, jež mají pouze online verzi. Řada z nich je právě stojí na charakteru a dovednostech komentátorů či reportérů.“

V dalších zemích, jako například Finsku, Německu a Velké Británii, zůstávají mainstreamové zpravodajské tituly hlavními nositeli důvěry, i tady však představují konkrétní reportéři důležitý faktor, jenž rozhoduje o výběru konkrétního titulu.

Rostoucí význam individuálních novinářů podporuje jednoduchost, s níž lze v internetové éře založit a šířit nové tituly. „Konkrétně ve Spojených státech jsme svědky úspěchů jasně vyhraněných komentátorů, jako jsou Ezra Klein (Vox Media), Glenn Greenwald (First Look Media) a Felix Salmon (Fusion), kteří opustili mainstreamová média, aby mohli navázat bezprostřednější kontakt se čtenáři,“ říká Newman.

Zpráva Institutu Reuters přináší rovněž doklady toho, že kvalita autorů a reportérů je důležitá pro to, aby lidé byli ochotni za online zpravodajství platit. Více než třetina respondentů ve Francii (40 %) a Spojených státech (35 %) uvedla, že autoři jsou hlavním důvodem, proč si zaplatili online předplatné. Dalšími klíčovými důvody pak byla role zpravodajských titulů při shromažďování obsáhlého souboru zpráv a možnost dostat se ke zprávám z jakéhokoli zařízení.

Zpráva také ukazuje, že novináři hrají zásadní úlohu na sociálních médiích. Analýza YouGov’ zpracovaná pro Institut Reuters, jež sledovala využívání Twitteru na reprezentativním vzorku respondentů z Velké Británie uvádí, že 64 % (asi 5,4 milionu) uživatelů sleduje účty profesionálních zpravodajských, z čehož 48 % (asi 2,6 milion) sleduje aspoň jeden novinářský účet ve srovnání s 40 % (asi 2,2 milionu) těch, kdo sledují účty přinášející horké aktuality (tzv. breaking news accounts).

Tento výzkum dále dokládá, že individuální novináři jsou důležití pro získávání důvěry a náklonnosti čtenářů. „Zdá se, že digitální a sociální média dodávají žurnalistice lidskou tvář,“ říká autor Zprávy o digitálním zpravodajství Institutu Reuters Nic Newman. Zároveň podotýká, že „rostoucí konkurenci na trhu s sebou nese i rostoucí finanční odměny pro nejlepší autory a novináře.“

Zpráva rovněž uvádí, že nejvýznamnější hybnou silou změn jsou smartphony a sociální média a že se objevují generační rozdíly v tom, jak lidé hledají a interpretují zprávy. Smartphony podněcují lidi ke konzumaci zpráv častěji v průběhu dne a redukují závislost na časově vázaném sledování televize či vydáních novin.

Mladí lidé, budoucí čtenáři a diváci, se při přijímání zpráv ve velké míře uchylují k mobilním zařízením a následkem toho zprávy konzumují stále více jako „jednohubky“, ať už pokud jde o čas strávený na stránkách, či o typ vyhledávaného obsahu.

Napříč všemi deseti zkoumanými státy říká více než třetina (36 %) lidí ve věku 18–24 let, že smartphone je pro ně hlavním prostředkem v přístupu k digitálním zprávám. Zpráva odhaluje, že zvláště mladí lidé (18–35 let) při vyhledávání zpráv stále výrazněji spoléhají na online zdoje jako Facebook a Twitter. Zdůrazňuje také vzestup WhatsApp jako nové významné sítě pro sdílení zpráv a diskusi o nich, jenž se týká Španělska, Itálie a zkoumaného vzorku v brazilských městech.

Institut Reuters pro studium žurnalistiky je součástí Evropské observatoře žurnalistiky.
foto: nicolayeeles / Flickr Cc
 
Z anglické verze EJO přeložil Roman Hájek.
 
Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , ,

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend