Migrační krize: Jak sdělovat faktická data?

15 listopadu, 2015 • Etika a kvalita žurnalistiky, Nejnovější příspěvky, Nová média a Web 2.0, Top příspěvky • by

Soutěž Editors Lab se zaměřila na to, jak psát o uprchlické krizi

Téma uprchlické a migrační krize dominuje poslední měsíce evropským médiím. Kromě samotné problematiky migrační politiky a možnosti či schopnosti evropských zemí se s přílivem uprchlíků vypořádat, musí být nutně řešena otázka, jakým způsobem o problému informovat.

Média musí přijmout díl zodpovědnosti, kterou nesou za utváření obrazu a potažmo celkové situace uprchlické krize, jak zdůraznil vedoucí výzkumné skupiny PolCoRe na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Václav Štětka ve svém komentáři pro pořad Newsroom ČT24 k mediálnímu obrazu běženců v České republice.

Jaká data a jakým způsobem používat pro pochopení cesty uprchlíků do Evropy? Jak lépe předat informace o ekonomických a sociálních dopadech migrace? Jaká témata o krizi média opomíjí, ačkoliv k nim existují statistické údaje? A jak množství dat použít v konkrétním příběhu? Tyto otázky se promítly do aktuálního ročníku evropské série Editors Lab hackdays, které po celém světě pořádá Global Editors Network (GEN). Soutěž, v níž týmy z předních zpravodajských redakcí během dvou dnů intenzivně pracují na vývoji zpravodajských prototypů, inovativních modelů sdělování informací v médiích, a to vždy na konkrétní téma.

foto: Flickr (CAFOD Photo Library)

foto: Flickr (CAFOD Photo Library)

Hackdays poprvé v Praze

Začátkem listopadu se Editors Lab konal poprvé v Česku. S tématem „Pokrytí uprchlické a migrantské krize daty“ (Covering the Refugees and Migrants Crisis with Data) v podstatě následuje trend soutěže, ubírající se směrem datové žurnalistiky, která by právě v případě uprchlické krize mohla pomoci zorientovat se ve velkých datech či předcházet zavádějícím hodnotovým soudům užitím a srovnáváním tvrdých dat. Ačkoliv nemůžeme opominout, že stejně jako v případě titulků, fotografií a ilustračních videí, i zde je velký prostor pro manipulaci (jak ukazuje například nedávný článek Pavla Kasíka na Technet.cz).

Devět redakčních týmů prošlo během jednoho dne školením Beaty Biel, polské novinářky a dokumentaristky, která představila nejlepší Google nástroje pro datovou žurnalistiku včetně ukázek zajímavých projektů. V rámci prezentace s Marií Heřmanovou z Open Society Fundu se účastníci dozvěděli, kde získávat data o uprchlících a migrantech (např. IOM, UNHCR, Eurostat, Frontex, OCDE, UNData). BBC pro účely Editors Labu v Česku připravilo datasety, věnované uprchlíkům. A vedle zajímavých projektů datové žurnalistiky představil Jacopo Ottaviani svůj projekt The Migrants Files.

Vládní výdaje, migrační test a počty ilegálně zadržených

Vítězem česko-slovenské série Editors Labu, který postupuje na Editors Lab Final 2016, se stala RTVS s projektem Refugee spending and revenues, neboli Štát na to má. Jejich cílem bylo na praktických příkladech ukázat, jak se dá žít a přežít s kapesným, které by uprchlík dostal od slovenské vlády, a jak dlouho by trvalo splacení nákladů, které vláda investovala do jeho integrace.

Porota (Evangeline de Bourgoing z GEN, Jiří Majstr z ČTK, Roman Gallo z GalloMultiMedia a Filip Hráček z Google) udělila dalším třem projektům zvláštní cenu. Odnesla si ji Česká televize s projektem Sea of Sorrow, inspirovaným osudy 772 tisíc migrantů. Prostřednictvím webové aplikace se uživatel dostává do role migranta a vybírá si den a trasu své cesty. Potom mu nezbývá než doufat, že právě jeho pouť neskončí tragicky.

Druhým držitelem je Český rozhlas, který v data vizualizaci Už jsou tady? prostřednictvím dat o ilegálně zadržených migrantech poukazuje na sotva znatelnou migrantskou krizi v Česku. Třetím oceněným se stal server Kohovolit, který v podstatě využil možností své volební kalkulačky a připravil imigrační test, v němž si uživatel může ohodnotit svou vlastní předpojatost vůči tématu.

Oceněné projekty spojuje několik vlastností. Všechny, ačkoliv se stále jedná pouze o prototypy, jsou v podstatě zcela funkční. Splňuji tedy podmínku realizovatelnosti. Svou podobou dosáhly na požadovanou estetickou kvalitu, aniž by byla jakkoliv narušena vypovídací hodnota a srozumitelnost pro běžného uživatele. A především, data využily k přenosu příběhu a konkrétní zkušenosti.

Univerzity v souboji s profesionálními redakcemi

Vezmeme-li zmíněná kritéria, v zajímavém kontrastu se najednou ocitají dvě univerzity, které se hackdays účastnily jako jediní zástupci českého a slovenského vysokého školství.

Na jedné straně stojí Studia nových médií z Karlovy univerzity a jejich interaktivní tabulka Turn off, která uvádí konkrétní příčiny migrace u konkrétních států. Jednotlivé příčiny lze z tabulky odstranit a díky tomu sledovat, o kolik by se migrace snížila, pokud by byl daný problém vyřešen. Prototyp byl sice realizován a předveden, ale projekt jaksi postrádá příběh či možnost přenesené zkušenosti, konkrétnost a bohužel i vizuální kvalitu, která hraje v datové žurnalistice nemalou roli a projektu by značně pomohla k lepšímu bodovému hodnocení.

Na druhé straně potom projekt Really? Instant Factchecker, kterým se prezentovala Mediální studia z Masarykovy univerzity. Zde jde v podstatě o webovou aplikaci s ambicí v reálném čase analyzovat relevanci textů, odkazů a fotografií. Uživatel by si zde mohl nejen ověřovat pravdivost dat, ale editorský tým by aktivně prezentoval výsledky svých šetření. Projektu nelze upřít relevantnost, vizuálně poutavé zpracování návrhu, ani propojení s příběhem, kdy prezentace běžela na rovině tématu „zachraň svoje přátelství tím, že si nejdřív ověříš pravdivost dat, než je sdílíš na sociálních sítích“. Tým ovšem neodevzdal prototyp a pro porotu zůstala otazníkem realizovatelnost, tím spíš do termínu konání finále.

České deníky datová žurnalistika nezajímá?

Přestože slovenský titul SME nestihl zcela dokončit prototyp jakéhosi Air’n’b pro uprchlíky nazvaný refugeeshelter.eu a jeho mapa emocí uživatelů Twitteru vůči uprchlíkům není příliš vizuálně lákavá, ke cti mu slouží, že se soutěže zúčastnil jako jediný deník. Ačkoliv je Editors Lab událostí prestižní – účastní se jí týmy z BBC, The Guardian, Reuters, The New York Times – v česko-slovenské sérii chyběly všechny české deníky a ze třech nejvýznamnějších českých televizí se zúčastnila pouze ČT. Přitom právě českým deníkům a komerčním televizním stanicím téma uprchlické krize pokrylo tradiční okurkovou sezónu a stále se nemálo podílí na vytváření hysterie, která v Česku v souvislosti s migranty a uprchlíky panuje.

V této sérii hackdays, které více méně navazují na stále probíhající summit v Římě pořádaný iniciativou The 19 Million Project, možná ani tak nejde o samotnou soutěž. Mnohem významnější je skutečnost, že se týmům dostalo inspirace, jak pracovat s daty, a kde relevantní data o uprchlících a migrantech vlastně hledat.

Print Friendly, PDF & Email

Tags:,

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend