Rozpravy o českých médiích: Regulace trhu

1 března, 2012 • Etika a kvalita žurnalistiky, Nová média a Web 2.0, Svoboda tisku • by

Na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd  (IKSŽ FSV UK) se dne 29. února konaly pravidelné Rozpravy o českých médiích, tentokrát na téma regulace internetu. Rozpravy pořádá IKSŽ FSV, server Česká média a Český Rozhlas 6. V přednáškové místnosti 215 se v panelu sešly tyto osobnosti:  Markéta Prchalová (ředitelka České protipirátské unie), Josef Benda (Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK), Kateřina Hrubešová (výkonná ředitelka sdružení SPIR) a Mikuláš Ferjenčík (místopředseda České pirátské strany). Debatu moderoval Radko Kubičko z Českého rozhlasu.

Diskutovalo se o několika tématech v souvislosti s regulací médií, které se týkaly především omezování svobody slova na jedné straně a porušováním  autorských práv na straně druhé. Mnohokrát  byla skloňována obchodní dohoda proti padělatelství ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), která se zaměřuje na ochran práv duševního vlastnictví v online prostoru. Kateřina Hrubešová ji označila již za „prázdnou slámu“ a radí mnohem větší pozornost věnovat reformě nařízení EU o ochraně osobních dat, kterou Evropská komise navrhla 25. ledna letošního roku.

Panelisté se věnovali mimo jiné i fenoménu serveru Megaupload a důvodu, proč byla tato stránka, na které fungovalo populární úložiště mediálních obsahů, zavřena a společnost obviněna z údajného porušování autorských práv. Markéta Prchalová upozornila, obsah úložiště byl v drtivé většině nelegální a zopakovala,  že společnosti, které točí nákladné filmy, takto přicházejí o ohromný zisk, popřípadě se jim nevrátí ani náklady. Připustila také, že filmové a hudební společnosti internetovou válku prohrávají. Rovněž polemizovala s argumentem, že filmový průmysl může peníze, které utíkají kvůli internetu, vydělat reklamou (kromě product placementu, který ovšem nelze použít do všech filmů).

Mikuláš Ferjenčík nesouhlasí s tím, aby zákon ručil soukromým společnostem zisky a vyhádřil lítost nad tím, že byl Megaupload zrušen, porotože zřejmě přišel na způsob, jak uspokojit internetové uživatele, které si chtějí své filmy stahovat na internetu nebo se na ně dívat a zároveň jsou ochotni za to zaplatit. Proti tomu se ohradila Markéta Prchalová, které vadí příliš nízké poplatky, které by nepokryly potřeby společností vyrábějících tyto mediální obsahy.

Josef Benda podotknul, že je vůbec velice těžké určit pod právní řád které země nelegální internetové obsahy patří, protože je složité je lokalizovat. Na obavy, že restriktivní internetová opatření mohou mít jako výsledek cenzuru odpověděl, že k zajišťování svobody slova a k ochraně před cenzurou slouží Listina základních práv a svobod,  která je součástí Ústavy ČR a stojí nad všemi smlouvami a každý, kdo má podezření, že k cenzuře dochází, může podat žalobu na Ústavní soud.

Fotografie: Kristýna Svatá pro IKSŽ

Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend