Efektivita ověřování informací a co by se dalo vylepšit

13 prosince, 2019 • Etika a kvalita žurnalistiky, Nejnovější příspěvky • by

Novinářská práce a ověřování faktů patří neodmyslitelně k sobě. Některé redakce mají dokonce vlastní oddělení, která se zabývají kontrolou informací. Například v periodiku New Yorker funguje již několik desetiletí. V posledních letech jsou podobné aktivity mnohem viditelnější a staly se neodmyslitelnou součástí veřejné diskuze. Jako zlomový bod lze přitom označit zvolení Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta a referendum o Brexitu v roce 2016.

Přes všechny snahy zůstávají dezinformace a misinformace vážným problémem, který je třeba naléhavě řešit. Efektivní ověřování informací by mělo zaručit věrohodnost zdroje a zároveň podporovat žurnalistické hodnoty. Právě proto Mezinárodní síť pro kontrolu faktů (The International Fact-Checking Network) vydala Kodex zásad, pod který se podepsaly desítky skupin z celého světa. Mezi signatáři je i český Demagog.cz. Iniciativu finančně podpořili mezinárodní dárci, např. Facebook.

Ve své době se jednalo o ojedinělý akt s nejasným výsledkem. Dva roky po globálním rozšíření snah o kontrolu faktů ale můžeme sledovat první výsledky. Sami kontroloři jsou nyní schopni artikulovat, jaké kroky by měly mediální platformy i vlády jednotlivých zemí uskutečnit, aby byla zaručena efektivní ověřování informací.

Na konci července zveřejnila britská organizace pro kontrolu faktů „Full Fact“ zprávu o svých zkušenostech s facebookovým programem pro kontrolu faktů. Full Fact v ní předkládá několik rozumných doporučení. Chce, aby byl program zaměřen spíše obecněji, nebo aby se týkal také Instagramu.

Zpráva rovněž upozorňuje, že samotný Facebook musí být mnohem transparentnější. Měl by jasně ukázat, co dělá s informacemi, které mu poskytli kontroloři. Zároveň musí popsat, jaké jsou jeho další plány s umělou inteligencí pro detekci nepravdivých informací. Zpráva také vyzvala vládu, aby rozšířila informace, které poskytuje o citlivých tématech, kde se dezinformace objevují.

Více než jen odhalení

Letos v červnu vydaly tři organizace pro kontrolu informací, zmíněný Full Fact, argentinský Chequeado a Africa Check, společné prohlášení. Apelují v něm na samotné kontrolory. Vedle odhalování falešných zpráv by měli vyvíjet tlak na ty, kteří takové informace šíří.

Například v roce 2018 musela Jihoafrická policejní služba (SAPS) na podnět Africa Check veřejně revidovat celou řadu ročních statistik o trestné činnosti. Organizace totiž poukázala na chyby, které zkreslovaly a snižovaly míru některých typů trestné činnosti.

V Nigérii Afrika Check spolupracuje s úředníky ministerstva zdravotnictví, zástupci lékařské profese a dalšími. Společně se snaží identifikovat dezinformace o zdraví a upozorňovat, jak neblahý vliv mohou mít falešné zprávy na zdraví veřejnosti. Takovou činnost lze označit jako „druhou generaci“ kontroly faktů, která se nezaměřuje pouze na osvětovou činnost, ale sama se aktivně podílí na řešení problému.

Ve společném prohlášení se mimo jiné píše: „Vzdělávat, agitovat, organizovat. Tak zní základní aktivistická hesla. Příliš dlouho jsme se soustředili na vzdělávání. V budoucnu bude naším úkolem apelovat na naše angažované pravidelné čtenáře a hnát k odpovědnosti mocné organizace, které poskytují a podporují dezinformace, aniž by za ně nesly odpovědnost.“

Aktivně působí také platforma Comprova, brazilský portál pro kontrolu informací. Platforma vznikla v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2018 za finanční podpory od Facebooku a Google Nes Initiative. Ve své činnosti chce pokračovat i nadále.

Comprova si nedávno nechala vypracovat odbornou studii, která reviduje, nakolik se činnost a odhalení platformy promítají do novinářské práce a zda jejím doporučením producenti mediálních sdělení naslouchají. Comprova také spolupracuje s předními brazilskými novináři. Pomáhají jí odhalovat falešné zprávy a upozorňují na ně veřejnost. Přispívají tak k vyváženosti veřejné diskuze.

Cílem Comprovy je maximální transparentnost. Podobně by měli pracovat i ostatní kontroloři. Je potřeba, aby poskytovali co nejvíce informací o tom, co přesně dělají, jak šíří osvětu a nakolik se jim daří oslovovat a inspirovat samotné producenty zpráv. Této problematice, tedy otázce, do jaké míry ověřování faktů funguje v praxi, jsem se nedávno podrobně věnovala v článku o programu Media Power Monitor.

 

Článek je přeložen z anglického originálu: The fact-checking movement grows teeth

Image by Gerd Altman / Source: Pixabay / Licensed under Pixabay license

Platforma EJO dává prostor k vyjádření různorodých názorů, které se nemusí shodovat s názorem Observatoře. 

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , , , , , , , , , , , ,

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend