Nestejná délka vysílacího času poskytovaná rumunskými televizními stanicemi ve volební kampani

2 ledna, 2013 • Ekonomika médií, Etika a kvalita žurnalistiky • by

Publikovala Sabrina Fulger z rumunské mutace EJO 8. prosince 2012

Jako v případě jiných voleb tak i v průběhu kampaně před volbami do rumunského parlamentu v roce 2012 neposkytovaly televizní stanice stejný vysílací prostor (čas) jednotlivým stranám, jak je požadováno zákonem.

Šest dní po zahájení kampaně k parlamentním volbám zjistila Národní audiovizuální rada Rumunska, že mezi 9. a 15. listopadem se objevily nesprávnosti spočívající v tom, že pět TV kanálů (OTV, Antena 3, Realitatea TV, România TV a Naşul TV) poskytlo různě dlouhé vysílací časy kandidátům zapojeným do volební kampaně. Proto Národní audiovizuální rada (Rada) rozhodla, že velká většina zpravodajských kanálů porušila zákon.

Údaje poskytnuté na stránce Medifax ukazují, že Antena 3 poskytla k představení kandidátů Sociálně – liberální unie (USL) 10 906 sekund a kandidátům Pravé rumunské aliance (ARD) pouze 299 sekund. Stejně diskriminujícím způsobem postupovala Realitatea TV, která poskytla 1 419 sekund pro představení kandidátů USL a pouze 360 sekund kandidátům ARD. Pokud jde o România TV, tato televizní stanice představila pouze kandidáty USL a věnovala jim 3 572 sekund. U Naşul TV považovala Rada za porušení legislativy vztahující se k vysílání to, že televize vysílala sponzorovanou volební debatu. B1 TV a Digi 24 rovněž obdržely od Rady varovné dopisy kvůli menším nevyváženostem ve vysílacích materiálech týkajících se kampaně.

Antena 3 a România TV byly také obeslány kvůli nevyváženostem předvolebních debat pořádaných za účelem představení kandidátů. Antena 3 představila pouze kandidáty z hlavních stran: USL (203 vystoupení), ARD (191 vystoupení), z Lidové strany Dana Diaconescua (PP – DD) (17 vystoupení), ze Strany velkého Rumunska (5 vystoupení) a z Demokratického hnutí (svazu??) Maďarů v Rumunsku (UDMR) (16 vystoupení). România TV postupovala podle stejného vzorce jako předchozí televizní stanice, a to následovně: USL (330 vystoupení), ARD (212 vystoupení), PP – DD (55 vystoupení), UDMR (15 vystoupení), Rumunská ekologická strana (16 vystoupení). Tyto dvě televizní stanice představovaly kandidáty diskriminujícím způsobem, kdy největší prostor získali kandidáti USL a za nimi následovali kandidáti ARD.

Ve volebních kampaních byly vždycky tyto nevyváženosti, protože některé televize straní konkrétní straně nebo politikovi, která (či který) je často finančně podporuje. Objektivní prezentace kandidáta nebo politické strany zvyšuje důvěru občanů, kteří nemusejí řešit, zda jsou při své volbě ovlivňováni; zdá se však, že televizním stanicím je to naprosto lhostejné, i když tím ztrácejí důvěryhodnost.

Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend