Observatoř

Evropská observatoř žurnalistiky je neustále se rozvíjející síť 14 neziskových výzkumných organizací z 11 států.  Zprostředkovává veřejnosti výsledky mediálních výzkumů a snaží se přispět ke zvýšení kvality žurnalistiky a hlubšímu porozumění mediálních výstupů. Hlavním cílem EJO je zmenšit propast mezi výzkumy komunikace a médií a vnějším světem.

EJO  vznikla v roce 2004, aby spojila mosty mezi mediálními kulturami v Evropě a USA, a aby sloužila ke spolupráci mezi teoretiky médií a těmi, kteří v nich prakticky působí. Na projektu spolupracují výzkumné organizace z  Albánie, Rakouska, České republiky, Německa, Itálie, Lotyšska, Polska, Portugalsko, Rumunska, Srbska, Švýcarska, Tuniska, Ukrajiny, USA a Velké Británie.

Mise

Cílem EJO je:

  • Sledovat současné trendy v médiích a v novinářském výzkumu v různých evropských  zemích a USA s důrazem na inovace a „best practices“
  • Budovat mosty mezi žurnalistickými kulturami v Evropě, sousedícími státy a USA.
  • Propagovat profesionální žurnalistiku a snažit se přibližovat teorii a praxi.
  • Zmenšovat kulturní bariéry, tak že bude poskytovat dostupné mediální zpravodajství v několika světových jazycích jak mediálním vědcům a studentům tak lidem z praxe po celé Evropě.
  • Prezentovat vzniklé studie EJO komplexně a srozumitelně, aby mohly sloužit potřebám širšího publika i mediálních odborníků.

Profesionalita v žurnalistice: Znalost oboru a praktická zkušenost v žurnalistice umožňují, aby zúčastnění výzkumní pracovníci identifikovali relevantní témata profesionálům z redakcí i  dalšího mediálního odvětví.

Aktivity

EJO:

  • Provádí výzkum trendů a rozvoje z oblasti žurnalistiky v různých evropských  zemích. Články publikuje na svých internetových stránkách, které mají poskytovat informace novinářům, manažerům a jiným mediálním expertům a studentům.
  • Všechny články jsou publikovány ve významných novinách,  časopisech a odborných časopisech a některé jsou psány exkluzivně pro webové stránky EJO v několika jazycích.
  • Funguje na sociálních sítích (Facebook, Twitter etc).
  • Organizuje veřejné akce a workshopy, které umožňují otevřenou a výměnu myšlenek a nápadů na mezinárodní úrovni mezi vědci, profesionály pracující v médiích, studeny a dalších zájemců zapojených do médií na různých úrovních.

Spolupracovníci

Česká verze EJO je podporována Università della Svizzera italiana v Luganu (Švýcarsko) a Institutem komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.

Spolupráce se síti EJO

EJO vítá náměty na články ze strany novinářů a akademiků, kteří splňují profesionální standardy žurnalistické a vědecké práce. EJO je ale nízkonákladová nezisková organizace a proto, nemůže obvykle platit honoráře.

EJO zároveň nabízí možnosti stáží pro studenty ze zúčastněných institucí, které se zaměřují na tvorbu článků pro Observatoř.

Sponzoři

Většinu podpory projektu EJO poskytuje  Robert Bosch Foundation ve Stuttgartu (Germany), Stiftung Pressehaus NRZ v Essenu (Germany), Swiss National Science Foundation v Bern (Switzerland) a the Fondazione per il Corriere del Ticino v Lugano (Switzerland).

Právní zodpovědnost

Za obsah české verze stránek Evropská observatoř žurnalistiky je zodpovědná vedoucí projektu Sandra Lábová. EJO není zodpovědné za obsahy třetích stran, na které mohou vést odkazy z publikovaných materiálů.

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend