Soud rozhodl, že deníky Blesk a Aha Fibingerovou šikanovaly, Ringier se odvolá

15 listopadu, 2012 • Etika a kvalita žurnalistiky • by

Vydavetelství Ringier Axel Springer se musí zdržet zveřejňování fotografií a jména bývalé televizní radní a světové atletické rekordmanky Heleny Fibingerové ve svých bulvárních denících Blesk a Aha! v souvislosti se smrtelnou dopravní nehodou jejího manžela Jaroslava Šmída. Obecně lze říci, že tak musí učinit v případě, když se nejedná o veřejný zájem.

Vydavatelství to nařizuje Městský soud v Praze, který zároveň v několikastránkovém odůvodnění, které má redakce Českých médií k dispozici, uvádí, že „na základě popsaného zjištěného skutkového stavu je žaloba převážně důvodná.“ Mluvčí Ringieru Kateřina Kuchařová Českým médiím na žádost o delší vyjádření pouze krátce sdělila: „Budeme podávat odvolání.“

To je možné do patnácti dnů od doručení rozsudku u Vrchního soudu. Vydavatel nejčtenějšího tištěného deníku Blesk musí zaplatit pouze padesátitisícové náklady řízení, protože žalující strana, Helena Fibingerová, nepožadovala po Ringieru žádnou finanční kompenzaci za újmu. Soud konstatoval, že Ringier ve svých titulech opakovaně neoprávněně zasáhl do práva na ochranu osobnosti Fibingerové: „Žalobkyně byla v řízení převážně úspěšná. To soud dovodil s ohledem na skutečnost, že do osobnostních práv žalobkyně nepochybně bylo vážně a dlozuhodobě zasahováno, přičemž obecně bylo toto jednání žalované zakázáno“.

Na základě již dřívějšího rozhodnutí Ústavního soudu vzal Městský soud v Praze v úvahu precedentní stanovení toho, jak by měly být podobné kauzy v budoucnu vyřizovány. „Vyjádření určitého omezení zákazu odkazem např. na veřejný zájem by bez dalšího nečinilo výrok soudu nevykonatelným, neboť je v možnostech exekučního soudu, aby posoudil naplnění takové výjimky.“ Znamená to, že se napadená strana může domáhat „upuštění od neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti“ a poskytnutí finančního odškodnění.

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , ,

Send this to a friend