Rumunská televize v éře sociálních médií

24 února, 2013 • Nová média a Web 2.0 • by

Převzato, 5. prosince 2012, autorka Cristina Gelan – editorka rumunské mutace EJO 

Výzkum Research , který prováděli Tasenţe Tanase a Ciacu Nicoleta, doktorandi z Univerzity Andreje Saguny v Konstanci, potvrzuje, že stále větší počet lidí v Rumunsku využívá počítač ke sledování televizních programů. Jejich studie publikovaná v časopise „Journal of Communication and Marketing“ svědčí o tom, že televizní diváci nezmizeli – jenom prostě přešli na sledování online. Poté, co výzkumníci stanovili, které významné televizní sítě v Rumunsku využívají sociální média k propagačním účelům, analyzovali jejich oficiální facebookové stránky coby prostředek pro podporu jak tradičního, tak online trhu. Bylo vybráno pět hlavních rumunských sítí, a to čtyři soukromé televizní kanály Antena 3, Realitatea TV, Discovery Romania a Pro TV, a veřejná televizní síť TVR 1. Byly analyzovány údaje získané z webových stránek www.socialbakers.com, www.sati.ro a www.paginademedia.ro, aby se zjistila míra, do jaké byla použita sociální média k podpoře (propagaci) příslušných televizních stanic. Z výzkumu vyplynulo, že interakce mezi diváky a televizními stanicemi přes sociální média se za poslední půlrok výrazně zvýšila. Výzkum ukázal, že celkový počet diváků analyzovaných televizních sítí v roce 2011 poklesl v porovnání s rokem 2010, zatímco návštěvnost webových stránek se ve stejném období zvýšila.

Čtyři z pěti analyzovaných televizních kanálů (Pro TV, Antena 3, Realitatea TV a TVR1) mají vyšší sledovanost než návštěvnost na svých webových stránkách a u profilů na sociálních sítích. Tento trend se snižuje a je patrný zvyšující se počet diváků využívajících internetová média, především pak média sociální. Pouze jedna z TV sítí zařazených do výzkumu, Discovery Channel Romania, uvedla o hodně nižší sledovanost než návštěvnost webu a sociálních sítí. Je třeba mít na paměti, že na rozdíl od ostatních zkoumaných televizních sítí je Discovery Channel Romania dceřinou společností amerického gigantu Discovery Channel a může použít svého spojení s americkou společností k využívání tohoto trendu přibývajících interakcí online, který nyní začínají následovat i další televizní sítě v Rumunsku.

Byl zaznamenán velký přesun tradičních televizních diváků do prostředí sledování online se vzrůstající tendencí u diváků sledujících televizní program online (s využitím streamingu či nahraných videí), což způsobuje všeobecný pokles sledovanosti živého vysílání. Kromě toho tento posun ke sledování online podpořil zvýšení interakce mezi diváky a žurnalisty i mezi diváky samotnými, a zároveň dává větší publicitu a důvěryhodnost mediálním institucím. Tento posun by měl být chápán v souvislosti s myšlenkou, že internet poskytuje platformu pro diváky k vyjádření jejich subjektivního názoru na jakékoli dané téma i ke komentování názorů jiných diváků, což z jejich pohledu činí diskuzi zajímavější. Další online trend umožňuje divákům vkládat jejich vlastní videa nebo fotografie (obrázky) na facebookovou stránku televizní sítě, a poskytnout tak televizním sítím rychlý přístup k událostem, k nimž se reportéři nemohou ihned dostat kvůli vzdálenosti či časovému omezení. Reportéři nyní povzbuzují diváky, kteří se stanou svědky událostí zajímavých pro veřejnost, aby vkládali vlastní záznamy na jejich webové stránky. Tato mezinárodně provozovaná praxe tzv. „občanské žurnalistiky“ umožňuje obyčejným lidem podílet se na tvorbě novinářských obsahů.

Celý výzkum ke stažení zde.

Cristina Gelan je editorka rumunských webových stránek EJO a vedoucí katedry komunikace a politických věd na Univerzitě Andreje Saguny v Konstanci.

Cristina Gelan se narodila 26. června 1978. Vyučuje na Fakultě komunikace a politických věd na Univerzitě Andreje Saguny v Konstanci. Na Univerzitě Alexandru Ioan Cuza v Iaşi (Jasi) získala titul bakalář filozofie. Poté dokončila magisterské studium v oboru Teorie a praxe interpretace a získala titul PhD v oboru filozofie na téže univerzitě. V letech 2004 až 2006 byla editorkou (redaktorkou) časopisu Culture: The International Journal of Philosophy of Culture and Axiology (Kultura: Mezinárodní časopis o filozofii kultury a axiologie), časopis je uváděný v citačním indexu Arts & Humanities Thomson Reuters (ISI). Byla vědeckou tajemnicí na akci nazvané „Žurnalistika mezi pravdou a mystifikací“ pořádanou v rámci činnosti Univerzity Andreje Saguny v Konstanci a spoluautorkou studie „Pohled novináře na stav žurnalistiky – hodnoty a kvalita žurnalistiky v Rumunsku.“
Účastní se mnohých národních i mezinárodních konferencí a vydala přes 40 článků na témata ve svých oborech zájmu.

Print Friendly, PDF & Email

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend