Žurnalistika a inzerce se rychle blíží k Webu 3.0

5 května, 2013 • Nová média a Web 2.0 • by

Všichni jsme slyšeli o Web 1.0 a Web 2.0, ale nikdo přesně neví, jak a kdy došlo k tomuto posunu, a co je důležitější, ani proč k němu došlo.

Web 1.0 je první fází vývoje webu, jehož princip komunikace se vůbec neliší od tradičních médií: komunikace byla jenom jednostranná a návštěvníci neměli mechanismus na vytvoření zpětné vazby k provozovateli. Zároveň Web 1.0 nabízel platformy pro poskytování informací (nikoli pro komunikaci) pouze těm, kteří měli potřebné IT znalosti. Vytvoření webové stránky bylo v podstatě prací pro IT odborníka a jenom málo lidí mohlo šířit informace.

K první revoluci u internetu a masové komunikace prostřednictvím nových médií došlo na začátku 3. tisíciletí, kdy Web 1.0 přešel do nové fáze vývoje, respektive se změnil na Web 2.0. Podle Horii Mihaie Bădăua znamenal tento krok osvobození od „technologické tyranie“ (Bădău, Mihai Horia, Tehnici de comunicare în Social Media, Polirom Publishing, Iasi, 2011, str. 25). Nadto byl Web 2.0 pojmenován „internetem uživatelů“ – nově vzniklým modelem masové komunikace, charakterizovaným vysokým stupněm interakce mezi uživatelem / uživateli a online inzercí /reklamou. Dalším důležitým znakem Webu 2.0 je „dostupnost“ – každý by se mohl podílet na sdílení informací a obsahu, nejen IT specialisté a návrháři webů, jako je tomu v případě Webu 1.0. V jiném smyslu je tento koncept vývojem internetu ze skladiště informací a komunikačních technologií (představovaným stránkami), které byly složitou formou komunikace, směrem k symetrickému komunikačnímu prostoru (platformě, která pomáhá předávat znalosti a usnadňuje konverzaci, kde se lidé mohou snadno setkávat a sdružovat).

Pokud jde o Web 3.0, někteří se domnívají, že tato fáze vývoje již začala. Odborníci z oboru si myslí, že nejsme připraveni ani z technologického pohledu, ani pokud jde o chování spotřebitelů, abychom vývojově postoupili do této fáze. Někteří lidé se domnívají, že tímto vývojem je mobilní internetová technologie využívající chytrých telefonů, my si ale myslíme, že principy komunikace se nemění. Stále budeme mluvit o sociálních médiích, o obsahu generovaném uživatelem, o dostupnosti, toku informací, o dvousměrné komunikaci, o „moci uživatele“.

Jiní tuto změnu spojují s nástupem dotykových zařízení, avšak ani vývoj od Webu 1.0 k Webu 2.0, ani nástup Webu 3.0 nebyl charakterizován z hlediska změny kanálů masové komunikace nebo nastupujících technologií, ale ve světle změn týkajících se principů komunikace. A v případě dotykových zařízení vidíme, že principy komunikace zůstávají stejné: sociální síť, dvousměrná komunikace.

A tak se odborníci na online komunikaci domnívají, že skutečný posun World Wide Webu a komunikace bude hotový, až se web (jako naprogramovaný „počítač“) „naučí, co se každému uživateli líbí a co ne. Stránky budou tvořit stálý profil a budou zobrazovat informace, které každý uživatel očekává“. To znamená, že revoluce Web 3.0 bude zahrnovat výběr informací „počítačem“ podle trendů chování konzumenta informací. Nová fáze vývoje bude přechodem od dvousměrné fáze komunikace mezi inzerentem / žurnalistou / zprostředkovatelem zpráv a uživatelem k fázi, kde uživatelé řekli to, co museli říct o sobě a svých preferencích (u webu 2.0 / Sociální média), a inzerenti a novináři budou poskytovat přesně ty informace, výrobky a služby, které spotřebitelé očekávají, a hlavně tak, jak je očekávají.

Shrneme-li všechno, co jsem dosud uvedl, bude se Web 3.0 také nazývat jako „internet, který již ví, co zákazník chce“.

Print Friendly, PDF & Email

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend