Přihlaste se nyní: Ceny pro online žurnalistiku

16 června, 2013 • Nová média a Web 2.0 • by

Novináři působící na internetu by měli věnovat pozornost Online News Association (ONA) (asociaci pro on-line zpravodajství), což je mezinárodní nezisková organizace pro žurnalisty, která podporuje technologii a inovaci prostřednictvím školicích projektů, cen a konferencí.

ONA nabízí řadu cen, tzv.  Online Journalism Awards, k odměnění dobré žurnalistické práce v digitálním sektoru. Letos je termín pro podání přihlášek, s výhradou prodloužení, stanoven na 21. června 2013 a k přihlášení jsou vyzváni žurnalisté ze všech zemí. Přihlašovací poplatek je ve výši od 15 USD pro studenty po 175 USD pro profesionály. Přihlásit se může každý, členové ONA ale dostanou slevu na přihlašovacím poplatku.

Přes léto vybere porota tři finalisty z každé kategorie a vítězové budou vyhlášeni při každoročním gala večeru pořádaném 19. října v Atlantě. Vítězové mohou vyhrát až 5 000 USD. Podrobnosti najdete zde.

ONA byla založena v roce 1999, aby nabídla rodícímu se sektoru on-line žurnalistiky prostor k debatám o problémech vztahujících se k digitální žurnalistice. Řešila otázky, které se týkaly nejlepších postupů, nástrojů, rámce (framework) a dalších záležitostí. Organizuje každoročně konferenci: letos se bude konat v Atlantě od 17. do 19. října. Rovněž se pořádají místní akce k podpoření studia, debaty a vytváření sítí prostřednictvím poboček, k nimž patří ONAWashington, ONALA, ONAToronto, ONAItalia a ONASpain. Asociace také pořádá na různých místech Spojených států žurnalistické školicí kempy ONA. 

Ceny byly poprvé předávány v roce 2000, aby se vyzvedla a ocenila dokonalá žurnalistická práce v digitálním oboru. Až do loňského roku se webové stránky v angličtině hodnotily zvlášť ve dvou speciálních kategoriích, od letošního roku ale můžou jakékoli stránky a jakýkoli projekt soutěžit ve všech kategoriích.

Mario Tedeschini Lalli, předseda mezinárodního výboru ONA a zástupce ředitele pro inovaci a vývoj v Gruppo Editoriale l’Espresso, řekl, že doufá, že tato změna „bude stále více přetvářet odměny Online Journalism Awards na zrcadlo dokonalosti v digitální žurnalistice po celém světě“.

Stránky nebo projekty můžou soutěžit v jedné nebo více kategoriích bez geografických omezení. Každá kategorie je také rozdělena podle velikosti, takže práce jedné stránky nebo malé organizace nebude postavena proti stránkám, jako mají např. New York Times nebo Le Monde.

Kategorie jsou tyto:

 1. Mimořádné události
 2. Plánované události
 3. Vysvětlující reportáže (Explanatory Reporting)
 4. Tematické reportáže (Topical Reporting)
 5. On-line komentáře (Online Commentary)
 6. Feature
 7. Studentské projekty
 8. Cena Nadace společnosti Gannett (Gannett Foundation Award) za technickou inovaci sloužící digitální žurnalistice
 9. Cena Nadace společnosti Gannett za inovativní investigativní žurnalistiku
 10. Cena Nadace společnosti Gannett za investigativní žurnalistiku v politické oblasti
 11. Ocenění Knight Award za žurnalistiku veřejné služby
 12. Všeobecná dokonalost v on-line žurnalistice.
Print Friendly, PDF & Email

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend