Herní novinář: Příklad novinářského žargonu

29 srpna, 2022 • Nejnovější příspěvky, Nová média a Web 2.0 • by

Hry a žurnalistika – ne příliš často se stává, aby se tyto dvě poměrně odlišné kulturní produkce nějakým způsobem ovlivňovaly. Hry se těší určité výhody, kdy bývají považovány za nedůležitou zábavu. Na druhou stranu novinařina bývá zmiňována v souvislosti s posilováním občanské společnosti. 

Ukazuje se ale, že toto zkratkovité hodnocené a domněnky jsou daleko od pravdy. Už komunistický režim nedokázal odhalit význam digitálních her, které mají potenciál podmanit si veřejnost tam, kde jsou ostatní média zakázána nebo omezena. Cílem cenzury v minulosti  totiž byly pouze klasické formy komunikace: noviny, rozhlas a později televize.

Digitální hry byly v komunistickém Československu častým médiem podvracení komunistické propagandy (Švelch, 2018, s. 185-214). Proto by to nemělo být bráno tak, že je žurnalistika digitálních pouze formou občanské žurnalistiky nebo splňuje nižší standard než tradiční žurnalistika, protože informuje o volnočasové aktivitě nebo tzv. „soft“ zprávách (Hanusch, 2012; Carlson, 2015; Perreault & Vos, 2019).

Ve svém výzkumu moderátorů sociální sítě Reddit, kteří jsou spojeni se subreddity věnovanými různým digitálním hrám zkoumám podmínky tohoto typu dobrovolnického moderování komunity. Zaměřuji se přitom na participativní kultury a aktéry, s nimiž moderátoři Redditu každodenně komunikují. V tomto krátkém článku představím některé z materiálů, které jsem shromáždil a příklady novinářského šetření, které by bylo možné provést. Stejně tak materiály, které se konkrétně týkají současné praxe herních novinářů.

Herní žurnalistika = lifestyle žurnalistika

Digitální herní žurnalistika má za sebou dlouhou historii intimního vztahu s odvětvím, o němž referuje. To v minulosti vyvolalo řadu kontroverzí ze strany různých aktérů a také otázky týkající se legitimity herní žurnalistiky (Stuart, 2017).

K tomu došlo zejména během kauzy GamerGate v roce 2014 (Suellentrop, 2014). Kritika většinou směřuje k lifestylové formě herní žurnalistiky či k přístupu k preview a recenzním materiálům. Ty jsou totiž přísně kontrolovány digitálním herním průmyslem, což na nich činí novináře závislými, a tudíž do značné míry nekritickými.

Podle Perreaulta & Vose (2019) proto dostává žurnalistika digitálních her své místo v Hanitzschově (2007) kategorii lifestylové žurnalistiky, která dává přednost potřebám spotřebitelů před službou občanům. Být digitálním herním novinářem jako takovým vyžaduje vyvažování vztahu k odvětví, o němž se referuje, a ke čtenářům. Vzhledem k jeho historii může být tato rovnováha velmi snadno narušena.

Tento výše popsaný paradox vyvolává otázku, jak by měli novináři píšící o digitálních hrách provádět novinářské šetření v odvětví, které je silně ovlivněno utajováním a kontrolou duševního vlastnictví, a zároveň posilovat postavení občanů v rozhodovacích momentech jejich zábavy.

Moderátoři herních subredditů: Herní kultura na periferii

Začneme-li současnou praxí herních novinářů, v mých rozhovorech s moderátory herních subredditů na Redditu někteří z nich projevovali frustraci z těchto novinářů. V subredditech moderátoři působí také jako komunitní manažeři v tom smyslu, že kurátorují obsah a udržují ho relevantní pro jeho uživatele. To může být zdrojem frustrace, když do subredditu vstoupí herní novináři, kteří mají vlastní agendu, jak vysvětluje informátor A. V případě, že moderátoři vstoupí do subredditu, mohou být frustrováni:

…existuje mnoho lidí, kteří subreddit vnímají jako nástroj pro zviditelnění a nepřímo i pro monetizaci. Tvůrci obsahu, influenceři a novináři mohou na subredditu nastartovat svou kariéru […] a jako takoví mají na subreddit ideální postavení, které se zpravidla liší od toho, jaké mají ostatní uživatelé, kterým nejde o výdělek…

Moderátoři herních subredditů na Redditu jsou obvykle fanoušky hry, které je subreddit věnován, což z nich činí součást herní kultury kolem dané hry. Herní novináři mají tendenci věnovat pozornost hráčům a studiím, ať už jde o reakce hráčů na nové vydání, funkci ve hře, nebo například o participaci studií na veřejných akcích, jako je Electronic Entertainment Expo (E3).

Tvrdím, že členové herní kultury, kteří se pohybují na periferii, jako jsou moderátoři Redditu, jsou pro herní novináře také velmi důležití. Můj výzkum slouží jako případová studie prekérních pracovních podmínek v digitální herní kultuře. O tomto tématu se jinak často informuje v případě herních vývojářů.

Herní žurnalistika nezprostředkovává to, co se skutečně děje

Z výpovědi informátora A vyplývá, že dobrovolnická činnost moderátorů vládne sociální sféře s protichůdnými zájmy a hodnotovými systémy. Při zapojení do komunit subredditů uživatelé souhlasí s dodržováním souboru pravidel, která mají zajistit, aby obsah zůstal relevantní a obohacující pro komunitu i její členy jako celek.

Při prosazování těchto pravidel musí moderátoři posuzovat, zda obsah dodržuje pravidla z hlediska povahy samotného obsahu, a také věnovat pozornost potenciální motivaci uživatele k zaslání obsahu. V mnoha ohledech praktiky moderátorů, a zejména moderátorů herních subredditů, představují ty okamžiky, kdy se kultura konvergence (Jenkins, 2006) projevuje jako boj o moc nad distribucí obsahu generovaného uživateli.

Informant A kritizuje neschopnost tvůrců obsahu, jako jsou herní novináři, převést svůj vlastní hodnotový systém na něco, co je pro subreddit hodnotné. To je příkladem obtíží, kterým dnes herní novináři čelí, když se snaží oslovit správné publikum a soutěžit v digitální ekonomice pozornosti. Práce herních novinářů se v mnoha ohledech vymyká profesionálnímu rozsahu konvenční žurnalistiky a tito novináři jsou vším jiným než hlídacími psy (Nieborg & Sihvonen, 2009). Soler (2014) to přesně ilustruje, když cituje švédského kritika videoher Oskara Skoga:

„Neoznačil bych se za herního novináře, protože být novinářem je profese a vyžaduje profesní vzdělání, které nemám. Dávám přednost označení herní kritik nebo redaktor…“.

Povolání novináře zabývajícího se digitálními hrami je tak pravděpodobně případem akademického žargonu a snahy zařadit tuto profesi do našeho chápání žurnalistiky obecně. Z dotazů na novinářskou práci však vyplývá, že tento termín není na místě a nevyjadřuje dostatečně význam praxe herního kritika nebo redaktora.

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , , , , ,

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend