Lotyšské deníky jsou v krizi. Časopisy vydělávají

19 dubna, 2017 • Ekonomika médií, Nejnovější příspěvky, Svoboda tisku • by

Věrohodnější než deníky? Společenský časopis Privata Dzive patří mezi nejlépe prodávaná tištěná média

Lotyšské deníky čelí hluboké krizi. Musí se vypořádat s rostoucí nedůvěrou ze strany publika, podle kterého noviny prosazují politické názory svých vlastníků. Tištěným médiím se také dramaticky krátí zisky z reklamy, jelikož zadavatelé utrácejí peníze za inzerci v rychle se rozvíjejícím digitálním prostředí. Zdá se ale, že jeden sektor tištěných médiích vzkvétá: časopisy. Tištěné magazíny zaměřené na informace z oblasti vědy, historie či celebrit a cílící na mladší publikum, jsou výrazně úspěšnější než celoplošné noviny a deníky.

Podle studie Preses Serviss and Narvesen jsou úspěšné také zpravodajské, společenské, zájmové a zdravotnické časopisy. Nejpopulárnější časopisy co do poštu prodaného nákladu pravidelně překonávají denní tisk. Také zpráva Baltic Media Health Check, kterou vydalo Baltské centrum pro investigativní žurnalistiku, uvádí, že prodané náklady mnohých časopisů rostou. Na druhou stranu obraty novin klesají a řada vydavatelů hlásí ztráty.

Anda Rozukalne, profesorka a vedoucí Oddělení komunikačních studií na Univerzitě Stradins v Rize, tvrdí, že Lotyši čtou více časopisů než novin, protože je považují za „relevantní pro každodenní život“. Naopak o novinách a zpravodajských serverech si lotyšští čtenáři myslí, že jsou buď “politicky ovlivňovány”, nebo „plné povrchních informací s krátkou trvanlivostí“. Názory na časopisy jsou pozitivnější, čtenáři je považují za „inspirativní a pomáhající jim ujasnit si životní styl a vymezit si cíle“, dodává Rozukalne.

V roce 2015 evidoval Lotyšský centrální statistický úřad 322 časopisů s celkovým nákladem 29,3 miliónů výtisků ročně. Prodaný náklad i počet čtenářů přitom v posledních třech letech stoupá. Podle zprávy Baltic Media Health Check za roky 2014 až 2015, náklad pěti nejprodávanějších společenských časopisů pravidelně překonává náklad novin.

Když noviny ztrácejí důvěryhodnost

Časopis Ir, vycházející od roku 2010, svým nákladem v současné době překonává kdysi nejprodávanější lotyšský deník Diena (Den).

Podle statistického úřadu týdeník Ir prodává 70 tisíc výtisků. V průběhu posledních devíti let klesl náklad deníku Diena o sedmdesát procent na dnešních 30 tisíc prodaných výtisků. Odborníci na média a novináři se domnívají, že tato čísla jsou ve skutečnosti ještě nižší (v roce 2015 měl deník zisk pouze 60 tisíc eur).

Lotyšské deník nestačí na časopisy. Deník Diena kles náklad o 70 procent

Lotyšské deník nestačí na časopisy. Deník Diena kles náklad o 70 procent

Osud deníku Diena je pro Lotyšské prostředí typický. Značná část čtenářů je přesvědčena, že kdysi populární deník ztratil nezávislost v roce 2010, kdy majoritní vlastnický podíl získal Viesturs Koziols, lotyšký developer s úzkými vazbami na politické prostředí. Právě v této době velká část novinářů opustila deník a založila časopis Ir. Zdá se, že novináře následovali i čtenáři.

Latvijas Avize, v současné době nejprodávanější lotyšské noviny, jsou jediným skutečně ziskovým tištěným deníkem. Médium, které se mu v počtu prodaného nákladu vyrovná, je pouze ruskojazyčný deník MK – Latvija.

Tištěným médiím neprospívá ani zmenšující se lotyšská populace, která od roku 2000 poklesla o šest procent na současné dva miliony. Podle OSN má největší podíl na poklesu populace ekonomická migrace. Jedna třetina lotyšské populace je ruskojazyčná, čímž mají ruskojazyčná tištěná média, především časopisy, zajištěn odbyt. V zemi působí celkem dvacet deníků, z toho dvanáct je v lotyštině a osm v ruštině. Obecně platí, že čtenější jsou lokální a regionální noviny. Většina tištěných novin má také online verzi.

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , , , , , , , , ,

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend