Budoucnost lokálního zpravodajství

25 května, 2018 • Ekonomika médií, Nejnovější příspěvky • by

Lokální zpravodajství (ilustrační snímek)

© Wikimedia

Lokální žurnalistika zůstává publikem oceňována a zachovává si svou důvěryhodnost a mnoho místních a regionálních mediálních organizací je s ohledem na budoucnost lokálního zpravodajství optimistická, jak odhalila studie, která mapuje situaci zpravodajských organizací ve Finsku, Francii, Německu a Velké Británii.

I přesto přechod od tisku k digitalizaci přinesl spoustu výzev, uvádí studie, kterou realizoval Reuters Institute for the Study of Journalism na univerzitě v Oxfordu. Některé organizace byly přinuceny uzavřít kanceláře nebo konsolidovat, protože hledají nové zdroje příjmů a zaměřují se na nové publikum.

Většina také soupeří o inzerci se společnostmi jako Facebook a Google a současně na nich závisí, aby se dostaly k on-line publiku.

Nutnost přechodu

Studie, kterou provedla výzkumná pracovnice Reuters institutu Joy Jenkinsová společně se svým kolegou Rasmusem Kleis Nielsenem, jenž je ředitelem výzkumu v Reuters institutu, poskytuje několik zajímavých zjištění o budoucnosti lokálního zpravodajství:

  1. Lokální a regionální zpravodajské organizace investují do digitální budoucnosti, která zahrnuje vytvoření redakcí, jež pracují primárně digitálně, a adaptování se na potřeby publika.
  2. Lokální mediální skupiny experimentují s generováním příjmů včetně zavádění placeného obsahu (tzv. paywall) nebo placeného předplatného, událostí, klubového členství a elektronického obchodu (tzv. e-commerce).
  3. Stejně jako mnoho jiných zpravodajských organizací i lokální a regionální organizace soupeří se společnostmi jako Facebook a Google o inzerci, ale zároveň na těchto společnostech závisí, aby se dostaly k on-line publiku.

Zatímco se podle výzkumníků tempo změn v jednotlivých zemích liší, všechny zpravodajské organizace ve výzkumném vzorku se stále soustředí na příjmy ze svých tištěných produktů, přičemž ale uznávají nutnost přechodu na digitální rozhraní.

Pro některé z nich však tento přechod přišel pozdě. Jenkinsová a Kleis Nielsen referují, že některé místní zpravodajské organizace jsou nuceny zavřít kanceláře nebo úplně skončit, zatímco jiné se spojují. Přesto autoři zjistili, že některé místní nebo regionální mediální skupiny, které musely konsolidovat, se k tomuto vývoji staví překvapivě pozitivně. Být součástí větší organizace jim poskytuje lepší přístup k relevantním odborným znalostem a digitálním nástrojům, které jsou potřebné k budování jejich on-line přítomnosti.

Možná jednou z největších obav napříč organizacemi jsou podle studie obtíže při lákání a angažování mladých reportérů. Lokální média jsou často vnímána jako nedostatečně „cool“ ve srovnání s národními nebo mezinárodními organizacemi a také platy jsou obvykle nižší než ve větších mediálních organizacích.

Lokal news (sample)

Výzkumný vzorek – © RISJ

Těžký svět, ale nadějná perspektiva

„Lokální noviny, stejně jako jiná starší média, čelí velkým výzvám a přestaly mít na trhu dominantní pozici, kterou mívaly dříve,“ říká Jenkinsová. I tak vidí budoucnost lokálního zpravodajství nadějně: „Noviny v této studii také vyvíjejí inovativní cesty, jak na současnou situaci reagovat, od placené žurnalistiky orientované na řešení problémů (tzv. solutions journalism) přes spolupráci s jinými redakcemi na digitálních projektech až po diverzifikované obchodní modely, které zahrnují in-house marketingové firmy, vlastní publikování a organizaci událostí. Také se těší z uznání a důvěry od svých komunit, které bezesporu pomohou jejich pokračujícímu přechodu.“

Její spolupracovník Rasmus Kleis Nielsen na druhou stranu zdůraznil důležitost lokálního zpravodajství v moderní informační ekologii: „Lokální zpravodajství je neuvěřitelně důležité pro to, aby byli lidé informováni o svých komunitách a měli možnost se do nich zapojit.“ Stejně jako Jenkinsová i on spatřuje problém v obchodním modelu založeném na inzerci, které dnes považuje za vážně zpochybňované.

Přesto je Kleis Nielsen také optimistický. „Je velmi povzbudivé, že jsme identifikovali několik různých příkladů toho, jak lokální noviny pracují na tom, aby přetvořily své novinářské výstupy a své podnikání a přizpůsobily se tak mediálnímu prostředí, které je stále více digitální, mobilní a ovládané platformami,“ říká. Navzdory všemu se zdá, že lokální zpravodajství budoucnost má.

Celou studii s názvem “The Digital Transition of Local News” (Digitální přechod lokálního zpravodajství) publikoval Reuters Institute for the Study of Journalism a je k nalezení zde.

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , , ,

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend