„Network Propaganda“: Jak americká pravicová média pomáhají radikalizovat Ameriku

16 února, 2019 • Etika a kvalita žurnalistiky, Nejnovější příspěvky, Nová média a Web 2.0 • by

Proč a jak Spojené státy skončily politicky tam, kde se právě nacházejí? Otázka, kterou si pokládá řada odborníků, nabízí hned několik odpovědí. Podle některých za to mohou algoritmy a dezinformační kampaně na různých sociálních sítích. Jiní naopak za viníka označují informační firmy jako například známou Cambridge Analytica. V neposlední řadě tu je také významný faktor možných ruských vlivů.

Podle Yochai Benklera, Roberta Farise a Hala Robertsa, autorů publikace „Network Propaganda“, se odpověď nachází přímo na domácí půdě. Kniha poskytuje jednu z nejkomplexnějších studií amerického mediálního ekosystému prezidentských voleb roku 2016. Jejich argumenty dokládají znepokojující stav politického zpravodajství.

Polarizovaný mediální ekosystém

Autoři studovali veřejný diskurs v období před prezidentskými volbami na internetu a různých sociálních sítích. Objemná a jedinečná analýza zahrnovala data z přibližně čtyř milionů on-line zpráv (od roku 2015 do roku 2018), webové stránky tištěných, digitálních i audiovizuálních médií. Badatelé z Harvardu přitom zohledňovali měřítko vlivu (tedy kdo má vazby na koho). Zjistili, že volební kampaň a následné Trumpovo prezidentství formoval značně polarizovaný mediální ekosystém.

Analýza se zaměřila na zavedená, mainstreamová média, která patří do propojeného mediálního ekosystému. Patří mezi ně například středopravicový Wall Street Journal, středový až středolevicový NYTa Washington Post, stejně tak ale i levicové deníky, například Mother Jones. Na straně druhé autoři studie upozorňují na izolovanou, ale vlivnou skupinu pravicových médií, zdrojů a názorových proudů, které „operují ve svém vlastním mediálním světě“. Tato skupina je podle autorů publikace výrazně omezenější, extrémnější a straničtější než její protějšek, a to se všemi dramatickými důsledky.

Popis obrázku: Model ukazuje asymetrickou polarizaci na příkladu sta nejčastěji citovaných mediálních zdrojů. Modrá představuje levicová a středolevicová, zelená středová a červená pravicová média. (Zdroj: autoři publikace).

Bankler a jeho kolegové na základě empirických důkazů ukazují, jak tituly hlavního mediálního proudu typicky dodržují novinářské standardy. Na druhou stranu pravicová a krajně pravicová média běžně šíří neověřené domněnky, konspirační teorie, útoky a dezinformace. To se nejvíce týká (snad překvapivě) Fox News z Murdochovy mediální skupiny.

Samozřejmě ani média hlavního proudu se nevyhnou chybám a šíření propagandy. Na rozdíl od druhého táboru jsou ale jejich pochybení rychle odhalena, kritizována a napravena. Naproti tomu pravicová a krajně pravicová média, která jsou ve výzkumu reprezentována tituly jako Breitbart a The Drudge Report, se při podpoře konzervativního tábora a legitimizace krajně pravicové ideologie uchylují k dezorientačním a manipulačním taktikám, které zcela popírají standardy novinářské praxe.

Výsledkem tohoto nerovného přístupu je rozdělená mediální scéna. Jedna, která se snaží hledat pravdu, a druhá, v níž jsou zprávy posuzovány bez ohledu na pravdivost, nýbrž s ohledem na vhodnost a udržitelnost vlastního ekosystému.

 

Publikace „Network Propaganda“, Oxford University Press, je přístupná zdarma on-line.

Print Friendly, PDF & Email

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend