Školení mediálních koučů v Evropě? EAVI nabízí recept vzdělávacího programu

23 února, 2021 • Nejnovější příspěvky, Nová média a Web 2.0 • by

Z počítače, chytrého telefonu a rychlého internetu se kvůli pandemii stala téměř existenční nutnost. To významně pocítili studenti, potažmo jejich rodiče, a učitelé, když se výuka na několik měsíců přesunula výhradně do online prostoru. Mediální a digitální gramotnost je tak nezbytná dovednost, kterou je nutné různými cestami zvyšovat.

Média provází naše každodenní zkušenosti. Neustále se tak učíme, jak k médiím přistupovat, užívat je, hodnotit je, vytvářet a podílet se na nich. Vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti a mediální výchova se dnes proto ukazují jako nezbytné pro fungující demokratickou společnost.

I z toho důvodu vznikl projekt European MediaCoach Initiative (EMCI), na kterém se podílí osm vzdělávacích organizací ze sedmi evropských zemí. Jejich cílem je vzdělávat pedagogy a profesionály v oblasti mediální gramotnosti a tím zvyšovat tuto schopnost u dětí a dospívajících.

„Mladí lidé by měli mít podporu při rozvoji kritického přístupu k informacím a médiím, zejména ve vztahu k internetu. Zjednodušeně se musí naučit rozlišovat mezi dobrým a špatným. Proto jsme založili European MediaCoach Initiative, která má jasný cíl: školit mediální kouče v Evropě,“ vysvětlují autoři projektu jeho smysl. „Cílem této iniciativy je zlepšit mediální gramotnost odborníků tak, aby mohli ostatním spolehlivě předávat své znalosti, dovednosti a postoje související s médii,“ dodávají.

Cílovou skupinou projektu jsou učitelé, pracovníci neziskových organizací, ale také zaměstnanci muzeí nebo knihoven. Autoři EMCI jsou přesvědčeni, že jejich snaha ve světle dnešních událostí nabývá na významu: „V této složité době, kdy většina populace tráví online tolik času, jsou mediální koučové a zvyšování mediální gramotnosti potřeba více než kdy dřív.“

Projekt začal před 13 lety v Nizozemsku

Idea programu MediaCoach  vznikla v Nizozemsku. Stejnojmenný program, který podporuje Evropská komise, tam úspěšně funguje již od roku 2007.

Školení trvá zpravidla tři měsíce a po jeho skončení jsou absolventi schopni vést projekty pro zvýšení mediální gramotnosti a stávají se národními mediálními kouči. Čtvrtletním školením to ale nekončí – účastníci se následně povinně setkávají každých šest měsíců, aby diskutovali o nejnovějším vývoji v oblasti mediální výchovy a zkoumali, jak jej mohou využít v jejich vlastní organizaci.

K dnešnímu dni bylo v rámci tohoto programu vyškoleno více než 2 400 národních mediálních koučů nejen v Nizozemsku, ale také v Belgii, Sv. Martinu a Curaçau.

Čtyři roky, pět evropských zemí, osm partnerů

Úspěšný a vysoce standardizovaný program se dočkal v roce 2017 realizace i v dalších evropských zemích jako iniciativa MediaCoach (EMCI), spolufinancovaná programem Erasmus +. Spolupracuje na něm osm projektových partnerů z vybraných států a má trvat do listopadu roku 2021.

Odborného vedení projektu se ujala organizace EAVI (European Association for Viewers Interests) sídlící v Bruselu. Ta se dlouhodobě věnuje mediální výchově – podílí se na politických doporučeních evropským institucím a sestavuje řadu oznamujících materiálů. A právě tato organizace dala také dohromady prototyp projektu.

V prototypu jeho autoři popisují, jak realizace projektu probíhala a poskytuje podrobný návod, se kterým lze podobné postupy ke zlepšení úrovně mediální gramotnosti zavést v dalších zemích a institucích. Dokument, který byl zveřejněn na konci roku 2020, pro to nabízí vhodnou metodiku a procesy.

Nezbytné kroky, podle kterých je třeba postupovat při zavádění programu, jsou následující:

 • Nejprve je potřeba pomocí analýzy prostředí v dané zemi vystihnout její specifika z pohledu mediálního diskurzu – jaká témata rezonují společností? Jak mladí lidé v dané zemi vnímají své schopnosti zacházet s médii? Jak jsou rozvinuté informační a komunikační technologie (ICTs)? Takový průzkum by měl zahrnovat:
  • sociodemografické faktory, které poskytnou přehled o mediální krajině, dostupnosti technologií a používání internetu podle věku;
  • politické faktory, které zahrnují školní osnovy nebo přehled o vysokoškolském vzdělávání v oblasti mediální výchovy;
  • ekonomické faktory;
  • organizační faktory, jako třeba existující síť stakeholderů a funkční tým, který se bude na projektu podílet.
 • Poté, co jsou podrobně prozkoumány podmínky v dané zemi, přichází na řadu příprava samotného programu. Ta by měla probíhat v následujícím sledu. Nejprve je nutné vytvořit národní síť stakeholderů, tedy vzdělávacích institucí, knihoven, neziskových organizací, ministerstva školství a nezávislých expertů. Dále je potřeba vytvořit rámec školení, které bude odpovídat potřebám konkrétní země. Je nezbytné naplánovat, jaká bude jeho cílová skupina a definovat základní pojmy „mediální výchova“ a „projekt MediaCoach“, z jejichž popisu bude celý program vycházet. Následně je důležité naplánovat úspěšnou implementaci a pojmenovat vyučovaná témata a cíle, kterých by měli studenti dosáhnout.
 • Ve chvíli, kdy jsou všechny teoretické podmínky důkladně popsány, je třeba naplánovat také praktické kroky, které povedou k úspěšné implementaci programu. To zahrnuje určení délky trvání programu, prostředí, ve kterém bude probíhat (offline, online, kombinované) a také způsob závěrečného hodnocení studentů.
 • Další krok? Je nutné si vytvořit udržitelný byznys model. Jedině tak může podle slov autorů program dlouhodobě fungovat. Mezi nejčastější možnosti patří poplatek za účast, snaha získat finance od škol, které mají o službu zájem, či zajištění peněz z evropských fondů. Potom už následuje testování a samotná implementace.

A co se v průběhu programu povedlo?

Do studijních plánů tří fakult univerzity v Sofii, včetně fakulty žurnalistiky a masových médií, byly začleněny kurzy související s mediální gramotností. Bulharskému týmu se také podařilo přesvědčit tamní ministerstvo školství o důležitosti mediální gramotnosti. V ostatních státech implementace ještě probíhá, ale za úspěch se dá jistě považovat, že ve všech státech bylo dosud vyškoleno více než sto profesionálů, kteří mohou své znalosti a schopnosti předávat mladým Evropanům.

„Když se díváme zpět na zkušenosti, které jsme získali, jsme si jisti tím, že další projekty a iniciativy založené na školení MediaCoach mohou být úspěšně spuštěny v dalších zemích. A to díky postupu, který jsme popsali v tomto prototypu,“ tvrdí v závěru dokumentu autoři.

 

Pokud vás projekt zajímá a chtěli byste se o dobré praxi dozvědět více, jistě vás bude zajímat, že odborníci z těchto pěti států pracují na knize. Ta ponese název Media Literacy: How Can it Work? The European MediaCoach Model a bude plná zkušeností a osvědčených postupů, které nasbírali během průběhu programu. Více informací o projektu najdete také na webu MediaCoach Europe (https://mediacoacheurope.eu/).

Zdroj: The European MediaCoach Initiative Methodology and Results 

 

Zdroj fotografie: Taylor Wilcox, Unsplash.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , , , ,

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend