Generace Z je rozzlobená a nebojí se mluvit

11 března, 2024 • Nová média a Web 2.0, Top příspěvky • by

Moderní technologie poskytly mladým lidem větší prostor pro vyjádření svého názoru. Jejich hlas se stává hlasitějším a naléhavějším. Generace Z nemá strach promluvit. Sociální média transformovala schopnost dospívajících budovat online aktivistická hnutí.

Kdo je Generace Z? Tato generace se narodila v letech 1995 až 2010. Na své cestě do dospělosti se už ocitla před obrovskými výzvami: klimatickými změnami, nerovností a sociálními nepokoji, politickým rozdělením, ekonomickou tísní a dalšími. Mnoho z těchto mladých lidí se již zmobilizovalo k akci s využitím sociálních médií. A přestože zdaleka nejsou první generací, která mluvila o nespravedlnosti a dalších společenských neduzích, technologie způsobila, že aktivismus Generace Z vypadá jinak než hnutí minulosti – což znamená, že jejich vliv může být také odlišný. Generace Z je nejnovější kapitolou v desítky let trvající encyklopedii mladých aktivistů, ale zdá se, že tato kohorta komunikuje, mobilizuje a shromažďuje podporu způsobem, který je odlišuje od generací před nimi.

Ponurá realita v oblasti klimatu nebo lidských práv přiměla Generaci Z k tomu, aby se s těžkostmi vypořádala proaktivně. Globální data z výzkumné firmy Edelman ukazují, že 70 % Generace Z jsou občansky nebo politicky angažovaní lidé obhajující věci, kterým věří. Jsou generací, která bude pravděpodobně bojkotovat produkt, společnost, zemi nebo stát kvůli politickému, sociálnímu nebo environmentálnímu postoji, což se bude vztahovat i na to, jak si budou vybírat zaměstnavatele. Pouze každý pátý by pracoval pro firmu, která nesdílí jeho hodnoty.

Moderní technologie dávají hlas mladým lidem

Mnoho dospívajících a mladých dospělých tráví nespočet hodin denně na sociálních sítích, kde se mohou zapojit do vlivů sociálních médií a mohou s nimi navázat parasociální vztahy. Průzkum JIM-Studie (2020) ukázal, že např. v Německu tráví mladí dospělí lidé mezi 18. a 19. rokem průměrně 306 minut denně online. Mezi nejvíce oblíbené online aktivity lidí ve věkovém rozmezí 12 – 19 let patří trávení času na YouTube, Instagramu a chatování pomocí WhatsApp.

Na sociálních sítích se stále hlasitěji projevují „zelení“ influenceři (tzv. „greenfluenceři“), kteří propagují obsah na téma udržitelnosti. Kromě přímých asociací mohou parasociální vztahy s greenfluencery zprostředkovat účinek angažovanosti. Studie prokázala, že spolupráce s ekologicky smýšlejícími influencery může skutečně inspirovat k ekologickému aktivismu. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Snapchat, Twitter a mnohá další jsou sociální média, která mohou být hybnou silou moderní společnosti.

Co je to ten aktivismus?

Aktivismus je zastřešující pojem popisující snahy o změny ve společnosti za účelem zlepšení celkové kvality života široké veřejnosti. Může mít mnoho různých forem, včetně pouličních pochodů, hladovek nebo demonstrací. Činy aktivistů, které mnohdy pobuřují širokou veřejnost, jsou ale viditelnější než poselství, které s sebou nesou.

 Příkladem může být protest italských mladých aktivistů z července roku 2022. Italští ekologičtí aktivisté se přilepili ke slavnému dílu malíře Sandra Botticelliho v galerii Uffizi ve Florencii. Obraz Primavera (Jaro) díky ochrannému sklu nebyl poškozen. Před slavný obraz na zem rozložili transparent s nápisem v překladu „Poslední generace, žádný plyn, žádné uhlí“. Chtěli tak upozornit na podle nich nedostatečná opatření v boji proti klimatickým změnám, ale tato informace zapadla hluboko v textu.

Aktivismus s sebou nese ale také rizika, která mohou mladého člověka určitým způsobem doživotně ovlivnit. Nemusí probíhat vždy poklidnou cestou. Existují také radikálnější hnutí, která burcují nepokoje a nebojí se použít ani hrubého násilí nebo vandalismu. Aktivisté mohou skončit ve vězení, jsou proti nim povolávány policejní posily, mohou být během demonstrací zranění. Tento krátký výčet není úplný, ale názorně ilustruje dopady přílišného zapálení pro věc.

Sociální média jsou dobrým sluhou…

Průzkumy ukazují, jakou moc mají sociání média v souvislosti s mladým aktivismem. Pomocí sociálních sítí, komunikátorů a internetu obecně jsou schopni zburcovat velkou masu mladých lidí, kteří jsou ochotní bojovat za správnou věc. Sociální sítě mohou rozšířit myšlenku mezi velkou skupinu lidí po celém světě řádově v rámci minut. 

Ashley Lee, doktorandka na Harvard’s Graduate School of Education, zkoumá využití sociálních médií v demokratických a nedemokratických zemích, aby pochopila, jak se používají pro politickou angažovanost a sociální kontrolu. 

„Sociální média představují nové příležitosti pro mladé lidi, kteří byli dříve vyloučeni z hlavního proudu politiky. Platformy sociálních médií stále častěji vystavují mládež sledování a jiným formám represe,“ uvedla. „Kromě tlaků, které přináší aktivismus v digitálním světě, mají praktiky, jako je „stop-and-frisk“ na ulici a věznění mladistvých, dopad na to, zda – a jak – určité skupiny mládeže (např. komunity s nízkými příjmy, s jinou barvou pleti barvy, apod.) se mohou účastnit sociálních hnutí.“ Lee poznamenává, že aktivismus mladých lidí je „umístěn ve specifických kontextech jejich sociálních světů a jejich používání sociálních médií je zakotveno v každodenním životě komunity“.

… Ale špatným pánem

Na druhou stranu internet jako takový poskytuje prostor pro napadání, hejtování, ubližování, ponižování, dehonestování a mnoho dalších nepříjemností, kterým musí čelit (nejen) mladí aktivisté. 

“Každý, kdo je nyní aktivistou, nemůže být ve skutečnosti neviditelný způsobem, jakým byl dříve,” říká Allissa V. Richardson ve své knize Bearing Witness While Black: African Americans, Smartphones and the New Protest #Journalism. Online svět by proto měl být chápán jako rozšíření offline světa a obojí může zahrnovat obtěžování. 

Ashley Lee poukazuje také na to, že sociální média mohou posílit stávající sociální nerovnosti a že aktivismus rozvíjející se online neodstraňuje překážky pro všechny skupiny mladých lidí. Další nevýhodou internetového prostředí je možné rozšiřování fake news o tématech, která mladí lidé propagují, o aktivismu, ale také o samotných mladých angažovaných lidech.

Mládí vpřed

Mladí lidé usilují o změnu a vytvářejí ji aktivním zapojením se do občanského života. Mají mimořádný potenciál transformovat společnost. Aktivismus sám o sobě přináší důležité výhody těm, kteří se účastní a kteří byli historicky marginalizováni z občanského života. 

Důležitost mladých aktivistů, kteří pro svou práci využívají především sociální média, dokazují také výzkumy, které se v této oblasti stále častěji objevují. Aktivismus nejsou jen činy nebo sociální média. Vždy to začíná vášní a lidé s tím musí být nejprve v kontaktu – každý má hlas, který dokáže společnost postavit na hlavu, jde jen o to, abyste se cítili dostatečně zmocněni jej používat.

 

Zdroj úvodní fotografie: NYCLU 

Pozn. redakce: Článek by aktualizován 19.3.2024 

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , ,

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend