Proč jsou americké noviny stále ziskové

16 června, 2015 • Ekonomika médií, Nejnovější příspěvky, Top příspěvky • by

Prekérní situace novinového průmyslu, za níž stojí propady inzerce a soustavné snižování nákladů, přitahuje velkou pozornost. Mezi množstvím hrozivých předpovědí je však opomíjeno jedno překvapivé zjištění: metropolitní deníky ve Spojených státech a Kanadě jsou pozoruhodně adaptabilní, životaschopné a ziskové.

“Novinový byznys model je silný a může si v dohledné budoucnosti dovolit zachovat své dobře zavedené deníky,” uzavírá Marc Edge v odborné studii publikované v časopise Newspaper Research Journal.

Toto neobvykle pozitivní hodnocení je postaveno na výročních zprávách vydaných během osmi let v rozmezí od roku 2006 do 2013 nejvýznamnějšími veřejně obchodovanými společnostmi – jedenácti ve Spojených státech (zahrnuta byla i společnost Gannett, New York Times a Washington Post) a pěti v Kanadě (včetně Postmedia Network a Quebecor Media).

Edge, učitel žurnalistiky a mediální kritik z kanadského Vancouveru, předkládá podobná zjištění ve své nové knize Greatly Exaggerated: The Myth of the Death of Newspapers (Výrazně přehnaný: Mýtus o smrti amerických novin).

Edge potvrzuje, že noviny čelí velkým výzvám, protože recese prohloubila jejich finanční problémy, jež vedly k uzavření řady redakcí a dalším úsporným opatřením, jejichž smyslem bylo zvednout propad příjmů.

Zatímco noviny v Evropě a dalších zemích samotnou recesí až tak netrpěly, metropolitní deníky v Severní Americe byly podle Edge zasaženy zvlášť tvrdě, což v případě některých znamenalo propad příjmů ve zkoumaném období o polovinu. V reakci na to mediální společnosti změnily své podnikatelské modely – zeštíhlily distribuci, zvýšily množství předplatitelů, zaměřily se na digitální inzerci a pro své online zpravodajství zavedly platební brány.

Některé novinové společnosti v tomto období ekonomických nepokojů vykazovaly na papíře velké ztráty a v účetních “odpisech” se odrážela snížená hodnota jejich podnikání, poznamenává Edge.

Ačkoli tržby, výdělky a zisk byly u sledovaných novinových společností mnohem nižší než před krizí, zjistil Edge, že žádná neměla roční provozní ztrátu ve své novinové divizi.

Ve skutečnosti byl podle Edgeových výpočtů jediným americkým vydavatelem novin, který hlásil nominální zisk nižší než 4,7 % (tj. historický průměr podle žebříčku Fortune 500), Washington Post. Většina sledovaných amerických novin se vynořila z recese s dvoucifernými zisky, říká Edge. A u kanadských společností zahrnutých ve studii jsou výsledky ještě lepší.

“S tím, jak se recese pomalu zmírňovala, někteří z těch, kdo předpovídali novinám smrt, museli připustit, že se přinejmenším unáhlili,” tvrdí Edge.

Ujišťuje také, že v jeho analýzách bylo provedeno “mnoho výpočtů”, jejichž smyslem bylo oddělit výdělky a zisky novin od dalších částí konglomerátů, do kterých spadají, a přinést standardizovaný soupis napříč jednotlivými společnostmi. Edge například uvádí, že nominální zisk byl vypočítán z “rentability tržeb”. Tento údaj ukazoval, jaká část z každého vydělaného dolaru se přetavuje v zisk.

Tím, že se soustředil na provozní zisk, se Edge snažil rozlišit mezi příjmy, které jsou potřebné pro pokrytí každodenních nákladů, a těmi, které jsou potřebné k pokrytí úroků z velkých dluhů, z nichž se většina nahromadila při mediálních akvizicích. “Tyto společnosti byly restrukturovány nebo prodány, ale nikoli proto, že by jejich noviny nebyly výdělečné,” říká Edge. “Bylo to spíš kvůli tomu, že se společnosti neopatrně zadlužovaly při financování své expanze.”

Edge nabádá k opatrnosti před tím, aby se z jeho zjištění vyvozovaly závěry i pro jiné oblasti mediálního podnikání, než jsou novinové společnosti veřejně obchodované na burze, byť dodává, že soukromé společnosti soutěží na “velmi podobných trzích s velmi podobnými produkty”. Uvádí také, že ve Spojených státech jsou noviny možná víc než v kterékoli jiné zemi závislejší na příjmech z inzerce, a tím pádem byly vůči recesi zvlášť zranitelné.

Tato varování ovšem Edge neodradila od konstatování, že odborníci se v předpovídání úpadku tištěných médií mýlili.

“Zdá se, že se model novinového podnikání nerozpadá,” uzavárá Edge. “Ve skutečnosti je zřejmě silnější než mnozí mysleli, protože – řečeno počítačovou terminologií – je rozložitelný na menší části a jednoduše přenastavitelný. Pokles příjmů může být rychle vyvážen snížením nákladů, byť daní za to je propouštění novinářů.”

Studie “Newspapers’ Annual Reports Show Chains Profitable” byla publikována v Newspaper Research Journal, Vol. 35, No. 4.

 

Picture credit: Flickr Creative Commons, Sam Chills

Print Friendly, PDF & Email

Tags:,

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend