Vrtěti psem počesku: Jak psát a myslet o uprchlících

10 července, 2016 • Politika médií, Top příspěvky • by

Manipulace s fakty, šíření strachu i naprostý nedostatek reflexivity i chybějící společenské pobouření, které mělo zákonitě přijít spolu s trestem, jenž ovšem také nepřišel. Tak se dá popsat celá kauza kolem zpravodajství televize Prima, který ovšem nemá tolik žádoucí katarzi ani pohádkové poučení. Jakékoli zhodnocení je totiž v nedohledu a zdá se, že na chvíli zčeřené vody se velice spokojeně zase zavřely.

Vše začalo jednou kauzou – reportáží TV Prima o iráckých křesťanech ze Smilovic a jejich vyjádření. Objevily se totiž informace i nesprávném překladu jejich vět, které nahrávaly právě protiimigrantským náladám v Česku. Prima se bránila, uprchlíků se nikdo neptal, ozvaly se neziskovky i politici.

To, proč jsem vás svolala všechny, je téma uprchlická krize. Ta situace, víte sami dobře, že se během několika měsíců vyvinula do opravdovské krize, ke které je potřeba najít za prvé postoj a za druhé ho nějakým způsobem dodržovat.

Při rozkrývání kauzy se ale ukázalo, že jde o problém mnohem hlubší a ideologický – jednalo se totiž o celkový přístup televize k otázce uprchlické krize. A důkaz na sebe nenechal dlouho čekat – server HlídacíPes.org přinesl na konci května přepis záznamu z porady, kde šéfredaktorka zpravodajství Jitka Obzinová přikazuje redaktorům, aby o uprchlících psali negativně.

Inkriminovaná mimořádní schůzka se odehrála už 7. září 2015. Kromě Obzinové na ní byl i zástupce majitele televize Luboš Jetmar. Oba v její první části promluvili k širší redakci, pak proběhl „pohovor“ jen s vybranými reportéry a reportérky, jichž se týká téma uprchlíků. Hlavní sdělení bylo jasné: k uprchlické krizi je třeba zaujmout jasný postoj. Uprchlíci představují hrozbu, islamizaci a uprchlíky tu tak nikdo nechce. Jak Obzinová prohlásila, s tímto konceptem se musí všichni ztotožnit, v opačném případě už nemusejí v televizi pracovat. „Dostanete samozřejmě všichni prostor k tomu něco říct, ale byl bych velmi rád, kdybychom jako televize si na to udělali názor a potom ten názor respektovali,“ říká na nahrávce varovně Jetmar.

Došlo ovšem i na mnohem hlubší problém, který je mnohem vice alarmující – v druhé části porady Obzinová s Jetmarem odmítli všechny námitky poukazující na novinářský kodex a prohlásili, že témata jako objektivita nebo vyváženost nebudou v dalších měsících na programu dne.

Máme tady situaci, pokud se podíváme na průzkumy, tak ten většinový názor zřejmě je nějakej, ale samozřejmě jsou mezi námi lidé, kteří jsou pyšní na to, že mají jiný názor, než je ten většinový. Já ten názor vůbec nikomu neberu, svým založením jsem taky humanista.

Po této poradě jeden z redaktorů TV Prima podal výpověď, druhá redaktorka odešla na jaře. A napětí trvá. „Atmosféra uvnitř redakce je velmi napjatá. Většina redaktorů si uvědomuje, že není moc kam jít, drží se tedy nastavené linie a akceptují podmínky práce. Odpor není akceptován,“ říká jeden ze zdrojů HlídacíPes.org.

Později se navíc přidalo další obvinění. „Za sebe mohu potvrdit, že jsem skutečně několikrát dostala příkaz: natoč anketu s lidmi o uprchlících, ale chceme jen negativní reakce. Nebo ve stand-upu řekni, že lidi uprchlíky v obci nechtějí a mají z nich strach, aniž by si to někdo před tím ověřil,“ řekla serveru redaktorka, která si přála zůstat v anonymitě.

Jedna pozitivní zpráva

Server HlídacíPes si kromě uveřejnění nahrávky dal tu práci a vypracoval podrobnou analýzu zpravodajství televize Prima – pro srovnání v srpnu a v září 2015. „Změna ve vyznění zpráv je zjevná. Zatímco v prvním sledovaném období (1.8 – 7.9. 2015) bylo zpráv s pozitivním vyzněním ve vztahu k uprchlíkům 9 %, neutrálních 53 % a negativních 38 %, v druhém období (7.9 . – 30.9. 2015) to bylo jinak. Pozitivně laděné zprávy nebyly žádné, neutrálních bylo 27,6 % a negativních 72,4 %,“ píše HlídacíPes.

Server si všímal také obsahové stránky – reportáže podle něj obsahovaly nepřeberné množství komentativních prvků i emotivního jazyka. „Reportáže začaly mnohem více zdůrazňovat hrozby a stereotypy: “bohatství“ uprchlíků ilustrované záběry na mobilní telefony, to, že si neváží pohostinnosti, nechávají za sebou nepořádek a podobně,“ píše v analýze HlídacíPes. Častá je také metafora řádění živlů.

Zásadní diskurzivní posun se projevuje především v reportážích, které inkriminované poradě předcházely. V příspěvku ze srpna 2015 reportérka Daniela Klívarová vyvracela zvěsti o tom, že uprchlíci znamenají zdravotní riziko, posledním impulsem ke svolání porady pak byla reportáže o sociálním centru Klinika, které organizovala sbírku pro uprchlíky. Změnil se také výběr respondentů.  „Víceméně platí, že kdo sdílí náš protiuprchlický názor, ten dostane prostor. Proto v reportážích vystupuji často bizarní postavy z Parlamentních listu nebo politici z Úsvitu a Okamurovci,“ vysvětluje jeden ze zdrojů HlídacíhoPsa.

Podobné závěry má ostatně i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která si nechala vypracovat analýzu vysílání v období od 24. srpna 2015 do 13. září 2015. V ní se objevily následující rámce:

  • Migrace dosahuje obřích rozměrů, eskaluje, sílí.
  • Jedná se o krizi – vymyká se kontrole a destabilizuje společnost.
  • Jedná se o výjimečný a nebezpečný stav, který zasluhuje enormní pozornost médií.
  • Vše podstatné se odehrává v Evropě v Česku, ostatní uprchlíci neexistují.
  • Neidentifikovatelná masa uprchlíků je jako živel (vlna) – užíván je tak katastrofický diskurz – ten je nutné chápat jako určitý „metarámec“, který zabarvuje a posouvá všechny ostatní rámce.
  • Důvod imigrace neexistuje, důraz je kladen na hrozbu, kterou čelí státy, do kterých uprchlíci míří.
  • Uprchlíci způsobují problémy místním obyvatelům (problémy uprchlíků neexistují).
  • Fotografie zobrazují vždy masu uprchlíků – agenturní záběry jsou používány opakovaně jako ilustrační.
  • Názory místních jsou zároveň názorem redakce – chybí jakákoli distance.
  • Vše kolem uprchlíků je negativní (za sledovaný úsek se objevil jen jeden pozitivní příspěvek popisující humanitární pomoc).

Rada: vyřešíme to

I přesto je postoj Rady poměrně vlažný. „Analýza, se kterou se RRTV seznámila 15. prosince 2015, odhalila několik sporných momentů v konkrétních mediálních obsazích a rovněž poukázala na obecně problematickou tendenci zpravodajství Primy vytvářet negativní mediální obraz migrace,“ napsala RRTV.

Tak ještě jednou jenom zopakuju, že postoj vedení televize je určující. To jsou pravidla, který prostě by bylo dobrý, abychom si znova oživili. Vedoucí vydání se tímto postojem řídí, redaktoři akceptují nařízení vedoucích vydání, nepromítají své soukromé názory do vysílání, jo?

Prima dlouho jakékoli vyjádření odmítala, později pak zdůraznila, že její vysílání je nezávislé, objektivní a vyvážené. Podle reakce, kterou zaslala americkému serveru iMediaEthics, se označuje za první masmédium, které začalo o uprchlické krizi od září 2015 objektivně informovat. „Zpravodajství televize Prima zcela jistě jakkoli nedezinterpretovalo žádná fakta v žádné oblasti. Majitelé FTV Prima nijak nezasahují do obsahu zpravodajství,“ píše v anglicky psaném vyjádření a nahrávku z redakční porady ze 7. září 2015 Prima označuje za zavádějící montáž různých částí diskuse.

Opakuje také, že objektivitu jejího vysílání potvrdila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Takovou interpretaci ale RRTV veřejně odmítla. „Rozhodně Rada nekonstatovala, že vysílání bylo objektivní a vyvážené, jak se snaží dezinterpretovat závěry analýzy ve svém stanovisku televize Prima. Pochybnosti, které analýza vzbudila, vedly RRTV naopak k tomu, že rozhodla navázat dalším monitoringem zpravodajství a publicistiky programu Prima, a to za období od 28. března 2016 do 17. dubna 2016,“ upozorňuje RRTV ve své tiskové zprávě. Jeho výsledky by měly být známy na konci září. A tím to očividně končí. Pokud analýza odhalí porušení zákona o vysílání, je možné provozovateli vydat upozornění na porušení zákona, eventuálně ve správním řízení uložit finanční sankci.

„Odnětí licence provozovateli bezprostředně nehrozí, jelikož k odejmutí licence RRTV může v souladu se zákonem přikročit až v případě, kdy provozovatel zvlášť závažným způsobem opakovaně porušuje svou zákonnou povinnost,“ stojí v tiskové zprávě RRTV.

Život v sociální bublině

Problém je ale očividně jinde. Prima totiž v inkriminovaném vyjádření používá ještě další argument, který je mnohem nebezpečnější. Nahrávka z porady byla podle ní „úmyslně zveřejněna poté, co TV Prima začala rozkrývat pozadí některých aktivistických organizací.“ Podle Primy „je zjevné“, že se práci kolegů snaží zdiskreditovat „někdo, kdo má specifický pohled na uprchlickou krizi.“ A právě to je největší problém.

V důsledku se tak pohoršení i veřejné odsouzení třetí nejsledovanější televize v Česku (celodenní sledovanosti ve skupině 15+ představuje 23 %) nekonalo. Postoj televize implikoval i její moderátor Roman Šebrle, celebrita, kterou na facebooku sledují tisíce lidí.

„Paskvil hate free culture je placen z peněz daňových poplatníků, tedy i mých. WTF?!!“ rozčiloval se před na Facebooku. Na adresu uprchlíků na svém veřejném profilu napsal, že „darem určitě nejsou“ a že má „v Itálii švagra, Itala, takže má vše z první ruky už pěkně dlouho. Proto je to pro mne o to smutnější“, komentuje zprávu o tom, že papež se uprchlíků zastává.

A právě tento postoj ukazuje komplikovaný status celé kauza – v podstatě chybí kdokoli, kdo by proti televizi vystoupil. Nevyjádřil se tak ani Syndikát novinářů, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání čeká. Na stranu Primy se na druhou stranu postavila některá média jako Blesk nebo Krajské listy, tedy deníky, které mají vysokou čtenost. „ „Napsal to, co si myslí většina národa a asi těžko tvrdit, že mu byl tento názor někým vnucen,“ píší například Krajské listy. Facebookový profil hnutí Islám v ČR nechceme zase sepsal stanovisko na podporu „odvážných redaktorů“.

Problém je tak jasný – Prima se nakonec svezla na všudypřítomné společenské náladě (ostatně podle posledního průzkum CVVM se proti přijímání uprchlíků staví 61 procent Čechů a 77 procent Čechů chápe uprchlíky jako bezpečnostní hrozbu pro Česko), ignorovala poznámky o objektivitě a vyváženosti a staví se do role média, které se nebojí být politicky nekorektní. Právě politická korektnost je totiž rámcem v posledních měsících silně negativně konotovaným. „Důsledně budovaný rozměr média v disentu, které si navzdory masivní kampani sluníčkářů z neziskovek nedalo ukrást svůj monopol na pravdu pro obyčejné lidi, může být pro Primu dobrým východiskem pro setrvání na své verzi reality,“ píše ve svém textu na webu A2larm novinářka Apolena Rychlíková.

A právě to je to nejděsivější, co z celé kauzy vzešlo – porušování základních etických standardů, ignorování základních žurnalistických požadavků objektivity a vyváženosti je v pořádku, pokud je to „zájmu většiny“. Praktiky, které by bez ohledu na téma, kterého se týkají, byly ve všech demokratických zemích odsouzeníhodné, jsou nakonec tiše tolerovány, protože výsledný obsah je v souladu s většinovým názorem

Kompletní nahrávky z porady TV Prima

Šéfredaktorka zpravodajství FTV Prima Jitka Obzinová: Abychom nezdržovali celou redakci, tak si tady řekneme nějaké obecné věci a potom poprosím lidi, kterých se týká problematika uprchlíků, aby se s námi přesunuli do druhého patra, na konkrétnější poradu včetně vedoucích vydání.

Redaktorka: Mně by to docela zajímalo.

Jitka Obzinová: Koho to bude zajímat, plus lidé, kterých se to bezprostředně týká, tak do druhého patra. Plus lidi, kteří to dělají občas, jako je třeba Daniela, Filipa, Patrik, vedoucí vydání, samozřejmě zahraničáři. Plus jako lidi, které to zajímá.

Já tu poradu dneska nezahájím úplně uprchlíkama. Chtěla bych poděkovat lidem z denního Top Staru a chtěla bych jim pogratulovat ke včerejší velmi úspěšné premiéře, dopadlo to dobře, všechno vypadalo perfektně. Myslím, že i ta hudba nakonec byla dobrá. Gratuluji moc, dopadlo to dobře a doufám, že dnes dopadne dobře i premiéra Top Staru jako takového.To je k tomu včerejšku. Jinak jsou tady i krajánci na telekonferenci. Se včerejškem jsem byla spokojená, komplet, máte to ve výrobní zprávě. K tomu se vracet nemusíme.Velmi krátce potom naplánujeme a přesuneme se nahoru.

To, proč jsem vás svolala všechny, je téma uprchlická krize. Ta situace, víte sami dobře, že se během několika měsíců vyvinula do opravdovské krize, ke které je potřeba najít za prvé postoj a za druhé ho nějakým způsobem dodržovat. Myslím si, že víte, že tady je nastavená ta hierarchie několikrát opakovaná. Myslím si, že byla vždycky zažitá, že redaktoři a reportéři poslouchají příkazů vedoucích vydání. Víte sami dobře, že tady existuje jeden úzus, kterej zní – vedoucí vydání je pánbůh. Pánu bohu se prostě neodmlouvá.

Já bych byla ráda, aby páteční exces, kdy tu proběhla hádka několika redaktorů s editorem, vedoucím vydání, která vyústila v – abych tak řekla – nepřesné vysílání, tak aby se už nikdy neopakovala. V tomhle postoji musím být naprosto tvrdá. Kdo nebude akceptovat vedoucího vydání, tak mu nabízím, nemusí tady pracovat. Je to jediná možná cesta.Jsme tady všichni zaměstnaní, máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj. Jestliže ho akceptuji já, akceptuje ho vedoucí vydání, tak vy prostě poslechnete příkazů vedoucího vydání. Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete fakt, že jste tady zaměstnaní a pak nemá cenu, abyste tady byli zaměstnaní.

Zní to tvrdě, ale víte, že jednou za čas tady nějaké konflikty máme a občas se k tomu musíme vrátit. Tohleto je hodně vážná situace. V té obecné rovině – dala jsem vám přečíst článek, pod který bych se mohla podepsat. Četli ho všichni? Vědí všichni, o co jde? Myslím si, že je to postoj vedení této televize. Vidím to stejně a já chci, abychom se postavili k té uprchlické krizi tímto způsobem.

Proč k tomu svolávám poradu? Protože je to nějaký vývoj dějin, který patrně bude natolik rozsáhlý, že k němu je potřeba prostě si asi ten postoj vysvětlit.Protože upřímně řečeno, my jsme tady nezažili ani duhou světovou válku, ani jsme nezažili osmašedesátej, nezažili jsme například velikostí konfliktu podobnej vznik izraelského státu, kde zcela jistě si ty postoje prostě ta veřejnost velmi dlouho hledala.Teď ta uprchlická krize začíná nabývat rozměrů, kdy je jasný, že nějakej postoj ta společnost, ta média a jednotlivá média asi zaujmou a pokud jde o naši televizi, tak ho chce zaujmout. Takže v té obecné rovině musím říct – bude potřeba to akceptovat.

místopředseda představenstva FTV Prima Holding Luboš Jetmar: Já jsem přišel proto, abych si o tom s vámi taky popovídal. My tady opakujeme slovo uprchlická krize… (nesrozumitelné)…My jsme se s Jitkou domluvili na tom, že vám dá přečíst ten článek. Podle mého názoru je skvěle napsanej a jednoznačně to tam (…)

Hlas z telekonference: Kdybyste mohl mluvit víc nahlas, tady není slyšet, v telefonu, děkuju.

Luboš Jetmar: … já to zkusím víc nahlas. A jednoznačně to tam popisuje to, že tohle může být začátek konce. My si to možná dneska neuvědomujeme…

Jitka Obzinová: Krajánci, mají ten článek v mailu.

Luboš Jetmar:… neuvědomujeme úplně do důsledků. Ale já si uvědomuju, nebo my si uvědomujeme jednu věc. Že pracujete ve zpravodajství televize, která je poměrně silný vlivový médium a ovlivňujeme většinový názor v týhletý zemi.Máme tady situaci, pokud se podíváme na průzkumy, tak ten většinový názor zřejmě je nějakej, ale samozřejmě jsou mezi námi lidé, kteří jsou pyšní na to, že mají jiný názor, než je ten většinový. Já ten názor vůbec nikomu neberu, svým založením jsem taky humanista.Nicméně já nevím, kdo z vás žil v nějaký arabský zemi. Já jo (nesrozumitelné). Pokud vím, Jitka byla v Somálsku, já jsem byl (nesrozumitelné). Když to zažijete na vlastní kůži, tak zjistíte, že vy vlastně můžete mluvit o našich hodnotách, o demokracii a podobných věcech jak dlouho chcete, ale protože tam ten vývoj byl jinej, a ty tisíciletý rodový a kmenový tradice, a jejich postoj k (nesrozumitelné) mužské a ženské pohlaví je úplně jinej. Oni prostě nechápou, co jim říkáme. Buďto to nechtějí pochopit, nebo to nechápou.

A teď mluvím z vlastní zkušenosti a z rozhovorů, které jsme tam měli. Oni hlavně trvají na tom, že jejich hodnoty jsou správný. Nejsou ochotní akceptovat to, že existuje náš (nesrozumitelné).To, co se děje teď je… v Libyi čeká milión dalších uprchlíků na to, aby je někdo převezl do Evropy. Oni v momentě, kdy tady budou a bude jich tady hodně, tak budou mít tendenci opravdu, opravdu prosazovat svojí pravdu, svoje vidění světa, svoje náboženství, svoje pravidla.Upřímně řečeno, já nevím, jestli někdo z vás by se chtěl dožít toho – nevím, jak máte velké děti, ale já mám devítiletou holčičku – já bych pak nechtěl za dvacet let, až jí bude třicet, musela chodit v burce a neměla vůbec žádný práva. To opravdu ne. Já samozřejmě si uvědomuju, že ty uprchlíci, kteří jsou (nesrozumitelné) jsou oběti a měli bychom jim pomáhat.

Ale na druhou stranu, to co je v tom článku je taky pravda, že stát neplní svoji funkci a stát je tady od toho, aby hájil svoje hranice a chránil (nesrozumitelné). A to by v téhle chvíli měla dělat Evropská unie a chránit schengen. Ale my se prostě obáváme toho, že z toho opravdu může být daleko větší problém, než si dneska uvědomujeme. Zatím je jich tady pár set tisíc, možná milión, nevím, ale v momentě, kdy jich tady bude hodně, tak oni opravdu nebudou respektovat naše pravidla.Víte sami, že pokud pojedete do Saudské Arábie, tak neexistuje, abyste ráno vyšli ven bez toho, abyste měli zahalenou tvář. Tohle oni budou prosazovat tady. Budou chtít, aby my jsme (nesrozumitelné).To znamená… Já už tady skončím, pojďme do zasedačky a pojďme si o tom ještě povídat. Dostanete samozřejmě všichni prostor k tomu něco říct, ale byl bych velmi rád, kdybychom jako televize si na to udělali názor a potom ten názor respektovali.

Jitka Obzinová: Tak ještě jednou jenom zopakuju, že postoj vedení televize je určující. To jsou pravidla, který prostě by bylo dobrý, abychom si znova oživili. Vedoucí vydání se tímto postojem řídí, redaktoři akceptují nařízení vedoucích vydání, nepromítají své soukromé názory do vysílání, jo? To je to jakoby nejpodstatnější, co jsme chtěli říct. My teď půjdeme ke konkrétní poradě nad konkrétníma věcma…

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , , ,

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend