Návštěvnost filmu a kinodistribuce: Analýza trendů

25 května, 2022 • Nejnovější příspěvky, Nová média a Web 2.0 • by

Roční obrat ve filmovém průmyslu dosahuje obrovských částek, a tak tvoří zajímavý sektor pro investory. Návratnost vkladu však záleží na diváckém úspěchu a návštěvnosti kin. Na trhu se objevují nové možnosti distribuce a premiéry v online prostředí, uvedení v kinech však stále platí za dominantní pro distribuci filmů. Filmoví experti a odborníci se tedy zabývají studiem diváka a jeho chování při výběru filmu. Otázkou je, zda lze úspěch filmu předpokládat na základě analýzy trendů a specifických rysů, kterými se daný snímek vyznačuje. Studie a experimenty dokazují, že lze najít prvky, které mají úspěšné filmy společné.

Od první myšlenky k cílovému publiku

Během vývoje látky je důležitá úvaha, čím je právě tento námět a případný snímek odlišný od konkurence. Jedná se o prvky filmu, jako jméno renomovaného režiséra, oblíbení herci, již dříve oceněná produkce, neobvyklá lokace nebo téma, které doposud nebylo zpracované do filmové podoby. Cílem tvůrců a producenta je najít symbiózu mezi jednotlivými složkami tak, aby co nejlépe využili potenciál filmu. 

V souvislosti s typologií a žánrem snímku je stanovené cílové publikum, které tvoří předpokládaného diváka filmu. S vlastní definicí takové skupiny se pojí demografické prvky, jako jsou věk, gender, dosažené vzdělání, finanční možnosti nebo příslušnost ke společenské vrstvě či skupině. Podstata cílové skupiny určuje i cíle projektu, které lze považovat za reálné v daném prostředí. V případě snahy o rozšíření na zahraniční trhy je důležitá úvaha, zda je látka nosná i pro mezinárodní trh a zda je obsah srozumitelný pro zahraničního diváka.

S pomocí analýzy trhu lze monitorovat již realizované projekty stejné povahy a zaměřit se na to, jakým způsobem projekt oslovil své publikum, kolik výrobce vynaložil při vlastní propagaci a finálně, jak se strategie odrazila v návštěvnosti a popularitě snímku.

Herec a tvůrce jako idol – hollywood star efekt

Nejčastěji užívaná, a i nejvíce ověřená, je strategie obsazení herecké hvězdy, která přiláká diváky i filmové kritiky. Hlavní herec je považovaný za jeden z rozhodujících faktorů při výběru filmu v kině. Zároveň je prokázané, že největší výdělky mají snímky, ve kterých vystupují populární herci. Herci pro diváky představují značky a hodnoty, které jsou každému individuálně sympatické.

Lidé přirozeně hledají vzory, kterým se snaží vyrovnat, sledovat jejich život a inspirovat se jimi. Příkladem je fakt, že prvotním impulsem ke zhlédnutí filmu je často vystupující herec, a ne děj nebo téma filmu. Herec je pro film značka, která divákům definuje kvalitu, jaký budou mít ze snímku prožitek a jak je zhlédnutí filmu obohatí. Můžeme sledovat kontinuitu v žánrech a typu rolí, ve kterých se jednotliví herci objevují 

Autorský tým nebo zejména režisér je další kategorií, která ovlivňuje výběr filmu. Podobně jako u herců, tyto postavy diváci vnímají jako známé osobnosti či celebrity. Důvodem mohou být již zmíněné osobní sympatie, dále hraje roli fakt, že režisér tvoří své snímky v určitém duchu a s daným stylem, vyniká ve specifickém žánru a užívá osobité prvky.

Filmové žánry a frančízy

Filmový trh pracuje s diverzitou jednotlivých cílových skupin a odděluje tak diváky jednotlivých žánrů, fanoušky mainstreamu nebo artových snímků. Filmový žánr je kategorie, která klasifikuje snímek a specifikuje ho na základě společenského a kulturního kontextu. Správné zařazení a stanovení filmového žánru je klíčové pro stanovení cílového diváka. Jednotlivé žánry mají své diváky, kteří preferují povahu daného typu filmů, jejich scénáristické vystavení děje příběhu a charakteristické prvky. 

Specifickou kategorii tvoří filmová pokračování úspěšných snímků a navazující díly, které již předpokládají svou diváckou základnu a cílového spotřebitele. Podobná situace je u filmových adaptací dle knižní předlohy. Knižní předlohu a jejího autora považujeme za společensky známou značku.

Termín premiéry

S navyšující se nabídkou snímků v kinodistribuci zároveň vzrůstá počet filmů uvedených v premiéře. Mění se tak zažitý trend, kdy jsou během roku uvedeny snímky, které odpovídají danému období. Například období Vánoc je preferované pro velké projekty, rodinné filmy, zároveň se uvádí filmy s tematikou Vánoc. Postupně však dochází k situaci, kdy distributor nemá šanci zvolit nejvhodnější termín uvedení, ale musí reagovat a orientovat se v již omezeném výběru. Během pandemie covidu-19 navíc byla kina na několik měsíců zavřená, takže se uvedení velkého množství filmů přesunulo a narušilo dlouhodobý plán premiér. 

Datum uvedení hraje významnou roli i v ohledu udílení cen a prezentace na festivalech. Například v případě Oscarů se objevuje základní trend, který reaguje na tradiční termín udělování cen. Filmy usilující o cenu Filmové akademie mají tendenci mít premiéru v posledním čtvrtletí kalendářního roku. Toto strategické uvedení zajistí, že akademici budou snímek vnímat jako čerstvý. Veškerá reklama a mediální zájem se budou dít přesně v době, kdy akademici budou hlasovat o svých preferencích.

Reakce a přijetí diváky

Filmoví tvůrci prostřednictvím vlastních snímků kladou důraz na předání osobního pohledu na dané téma a následné vyvolání diskuze. Nejde pouze o kladné či negativní přijetí, ale také o shromáždění kritických názorů. Přijetí a úspěch filmu definuje divácká návštěvnost, kritika recenzentů, ale i názor diváků a jejich hodnocení, tzv. movie rating, na stránkách filmových databází. 

Diváci sdílejí své názory na sociálních sítích a diskusních fórech. Z výzkumu vychází, že až 85 % diváků kino navštíví na základě doporučení blízké osoby a vysokého hodnocení snímku na stránce filmové databáze.

V případě uvedení filmového snímku do kin, hraje klíčovou roli návštěvnost a po jak dlouhou dobu je snímek schopen se udržet v žebříčku sledovanosti. Návštěvnost v prvním týdnu po uvedení se považuje za ukazatel, jakého diváckého úspěchu snímek dosáhne i v dlouhodobém horizontu. Výzkumy dokazují, že výdělek z návštěvnosti kin v prvním týdnu odpovídá až 25 % z celkového výdělku. Dle Unie filmových distributorů lze návštěvnost analyzovat i z několika dalších hledisek. Snímek se v žebříčku umístí na daném pořadí; sledujeme počet týdnů a počet kin, kdy a kde se v kinosálech snímek promítá; dále se uvádí kategorie na základě časového omezení, jako je například návštěvnost za premiérový víkend, tržby za daný víkend, tržby za víkend a celkový počet diváků. 

V praxi bohužel stále můžeme najít snímky, které měly potenciál být úspěšné, ale z určitého důvodu nebyly veřejností přijaty dle předpokladu. Důležitá je tedy i reflexe a kritický pohled producenta, který zhodnotí, jak tomu v budoucnu předejít. Zmíněné aspekty hrají významnou roli ke zvýšení pravděpodobnosti úspěchu na trhu a patří mezi klíčové již ve studiích B. Litmana z 80.let. Jako v jiných oborech však i v audiovizi platí nutnost přizpůsobovat se aktuálním trendům a sledovat vývoj ve společnosti.

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , , ,

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend