Stále více médií, stále méně lokální žurnalistiky

3 srpna, 2015 • Ekonomika médií, Nejnovější příspěvky, Nová média a Web 2.0, Top příspěvky • by

Foto: Bill Joseph

Foto: Bill Joseph

Lokální žurnalistika není zrovna sexy téma, ale je to téma důležité a jedno z těch, které si v diskusích o budoucnosti žurnalistiky zaslouží víc pozornosti. Většina odborné pozornosti se zaměřuje na národní a mezinárodní zprávy. Ve skutečnosti je ale většina zpravodajských médií lokálními médii. Nástup digitálních médií ovlivňuje lokální žurnalistiku stejně zásadně, byť někdy odlišným způsobem, jako národní a mezinárodní žurnalistiku.

Mluvíme-li o rozvinutých demokraciích, jsou patrné tři odlišnosti. Zaprvé – lokální média prohrávají bitvu o pozornost uživatelů médií. Zadruhé – lokální média ztrácejí tržní sílu, kterou mívaly v oblasti lokální reklamy. A zatřetí – není zcela jasné, zda se digitální média stanou platformou, kde by lokální žurnalistika měla výraznější zastoupení.

Všichni žijeme naše životy alespoň částečně lokálně. Podílíme se na životě místní komunity, naše děti docházejí do lokálních škol, volíme v komunálních volbách, fandíme místním týmům a nakupujeme v lokálních obchodech. Mediální podnikání tuto skutečnost historicky zohledňovalo. Měli jsme zájem o naši komunitu, hledali jsme informace o ní v lokálních médiích a lokální autority a podniky, které měly zájem nás oslovit, nakupovaly v těchto lokálních médiích reklamu.

Lokální noviny měly lukrativní místo na trhu

Lokální životy a lokální mediální trhy se kdysi do jisté míry překrývaly. Zvláště tady nacházely lokální noviny lukrativní prostor, který jim umožnil vybudovat výdělečný byznys a investovat (v různé míře) do žurnalistiky pokrývající lokální dění a komunitní život. Tento překryv lokálních životů a mediálních trhů lokálním a regionálním médiím, jež ve většině zemí zaměstnávají největší množství novinářů, výrazně pomohl.

Dnes ovšem tento překryv mezi tím, jak žijeme, a tím, jak fungují mediální trhy, zvolna mizí a společně s tím mizí i podnikatelské opodstatnění toho, proč do lokální žurnalistiky investovat. Průzkumy naznačují, že většina lidí se stále zajímá o lokální problémy. Ve skutečnosti však lokální média, která v rozvíjejícím se digitálním a konvergentním mediálním prostředí čelí stále intenzivnější konkurenci o pozornost příjemců, ztrácí oproti problémům, které nás zajímají ještě víc – ať už jde o národní nebo mezinárodní zprávy, nebo o další formy obsahu jako zábava či příspěvky od přátel a známých na sociálních sítích.

Publika lokálního zpravodajství se zmenšují a mění
To znamená, že publika lokálního zpravodajství jsou narušována a že je stále více tvoří starší ročníky. Situace na národní úrovni je jiná. Zde zavedeným médiím ubývají publika u jejich analogových platforem, ale rostou u platforem digitálních. Naproti tomu lokální média většinou oslovují online méně lidí než offline. Celkově tvoří podle jedné americké studie návštěvy webů lokálních zpravodajských médií méně než jedno procento všech návštěv na lokálních mediálních trzích. To představuje problém pro lokální média podporovaná reklamou, jako jsou rozhlas a televize, stejně jako pro lokální média, která jsou historicky závislá na předplatném a prodeji, například lokální noviny.

Současné výzvy jsou o to naléhavější, že u digitálních médií došlo s tím, jak společnosti jako Google nebo Facebook umožnily lokální zacílení, k narušení vazby mezi mezi lokálním obsahem a lokální inzercí. Lokální média mívala výrazný mocenský monopol při svých vyjednáváních s lokálními inzerenty, kteří vedle nich neměli jiné možnosti, jak zasáhnout lidi v dané lokalitě. To už nyní neplatí.

Jak nedávno uvedl jeden inzertní manažer ve zvláštní zprávě časopisu The Economist zaměřené na proměny inzerce: “Lokálnost už nemá přidanou hodnotu. Každý může prodávat lokálně.” To je rovněž velmi odlišné od národních a mezinárodních médií, protože zájmové komunity mohu přinášet zisk, pokud jsou jejich demografické charakteristiky a vkus atraktivní pro inzerenty. Navíc je stále utváří množství lidí, které může generovat podstatné příjmy, zatímco v případě lokálních komunit je mnohem těžší oslovit dostatečné množství a škálu lidí.

Tyto dva trendy – ztráta lokálního obsahu v konkurenci o naši pozornost (a tudíž naše ochota za něj platit) a to, že lokální média ztrácejí kontrolu nad historicky cenným trhem lokální inzerce, jenž dříve téměř monopolně ovládala – dohromady představují výraznou výzvu pro lokální média jako podnikání, ať už mluvíme o tisku, vysílání, nebo digitálních formách. Lokální zpravodajství je stále ziskové, ovšem téměř vždy za cenu významných propadů v příjmech tradičních médií. Otázkou je, odkud bude získávat peníze, až čtenáři tisku, diváci a posluchači doslova vymřou a většinu příjemců budou představovat “digitální domorodci”. Noviny a vysílatelé nejsou jediní, kdo se pro lokální zpravodajství snaží ve stále větší konkurenci najít udržitelné podnikatelské modely.

Digitální lokální zpravodajské weby, včetně lokálních zpravodajských stránek, za nimiž stojí některé z největších digitálních společností, mají s hledáním udržitelného modelu problémy také. Příkladem mohou být obtíže, kterým čelil projekt Microsftu Sidewalk.com, projekt Everyblock (původně financovaný grantem Knight Foundation, později získaný NBC, která jej ukončila) a Patch (dříve AOL, nyní Hale Global). Zatímco škála mediálních značek, jež působí výhradně online, zcela nepochybně přispěla národnímu a mezinárodnímu mediálnímu prostředí a digitální média nám obecně nabízejí úžasné možnosti, přínos digitálních médií lokálnímu zpravodajství a informačnímu prostředí je mnohem méně zřetelný.

Existuje poptávka po komunitně založených hyperlokálních médiích?

Jednou z možných výjimek z tohoto trendu jsou nezávislá zisková, nezisková a komunitní hyperlokální média, která mohou do určité míry najít svůj prostor tam, kde ostatní formy lokální žurnalistiky postupně mizí. Výzkumy skutečně naznačují, že mizení lokálních médií – nebo dlouhodobá nespokojenost s jejich nedostatky – je klíčovou motivací pro občanské podnikavce a potenciální zájemce o rozjezd podnikání v oblasti digitálního lokálního zpravodajství, aby založili nové lokálně zaměřené stránky.

I v roce 2015, tedy po více než dvaceti letech experimentování s lokálním digitálním zpravodajstvím, stále nemůžeme jasně posoudit, čeho všeho jsou takové stránky schopny. Zatímco některé příjemně překvapily, mnoho jiných neuspělo a zmizelo. Existuje velmi malé procento zemí, kde fungují super lokální zpravodajské weby (například ve Skandinávii). I ty ale dokazují, že lokálně zaměřené stránky jsou velmi cenné pro místní komunitu. (Nedávný výzkum ze Spojených států naznačuje, že mezi takové komunity patří ty, které jsou více homogenní a bohaté, zatímco mnohem méně lokálních stránek existuje a může přežít v chudých a sociálně slabých oblastech). Obsáhlá studie z Velké Británie zdůrazňuje, že několik lokálních webů je schopno produkovat kritickou a investigativní žurnalistiku a zároveň poskytovat cenné informace a zahrnout rozmanité názory.

Takové weby mají zdá se užší vztah s místní komunitou než jejich starší mediální předchůdci, kteří byli od obyčejných lidských životů vzdálenější. I skvělé lokální zpravodajství se ale zřídkakdy setkalo s masivním komerčním úspěchem. Mnoho projektů nemá dlouhé udržitelné neziskové trvání, většina webů funguje pouze několik let. Dokonce i v případech, kdy lokální zpravodajské weby poskytují cenný obsah a pomáhají propojovat komunitu, je velmi nepravděpodobné, že by byly schopné si vybudovat široké publikum, poskytovat pestré a nepřetržité lokální zpravodajství a zároveň schopné odolávat externím vlivů.

Další možnou výjimkou jsou silnější lokální veřejnoprávní média, která dlouhodobě poskytují místní zpravodajství v rozhlase a regionálních televizích. (Obvykle ale pokrývají větší územní celky, než jaké z pohledu zpravodajství považujeme za lokální. Například ve Velké Británii BBC provozuje 12 regionálních a 43 menších lokálních rozhlasový stanic. Pro srovnání, více než 300 lokálních zpravodajských webů je součástí sítě Openly Local a více než tisíc lokálnách novin je součástí Newspaper Society.)

V nedávné zprávě BBC Future of News upozorňuje ředitel zpravodajství James Harding na to, jaké má pro BBC důsledky pokles počtu lokálních novin. Ta by podle něj měla poskytovat víc lokálního zpravodajství tak, aby byla schopná pokrýt celou Velkou Británii. Řada dalších veřejnoprávních médií má podobné ambice. Soukromá lokální média samozřejmě v důsledku toho přicházejí s tvrzením, že něco takového by ještě více zkomplikovalo celou situaci – a i když pomineme politický rozměr věci, větší podíl lokálních zpráv v době, kdy veřejné zdroje jsou často pod tlakem a nároky na konečný výsledek jsou čím dál vyšší, znamená pro soukromá média škrtat někde jinde.

Bez ohledu na budoucnost zůstává lokální žurnalistika důležitá

Digitální platformy mohou mít v oblasti lokální žurnalistiky velký potenciál. Je ale nutné si klást otázku, jaké důsledky může mít úpadek tradičních forem lokální žurnalistiky. Místní žurnalistka je zřídkakdy tak zajímavá jako některé případy na národní a mezinárodní úrovni. Také kvalita lokální žurnalistiky je často dost nízká. To ale neznamená, že by byla méně důležitá. Oblast akademického výzkumu ukazuje, že existující formy lokálních médií přes všechny své nedostatky informují lidi o lokálních tématech, zvyšují občanskou a politickou participaci a utužují lokální komunitu. Brali jsme jako samozřejmost, že taková lokální média existují. Nadále už to však jako samozřejmost brát nemůžeme.

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , , ,

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend