Instituce, inovace a výzvy: Jak by měl stát komunikovat?

30 června, 2016 • Aktuality, Top příspěvky • by

Na oxfordské Blavatnik School of Government se v květnu 2016 sešla zajímavá společnost, mezi nimiž nechyběli například Jordánská královna Rania, bývalá vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, baronka Catherine Ashton, či bývalý šéf ICANN, Fadi Chehadé. Tématem konference Challenges of Government (#cogc2016) bylo, jak se státní správa potýká s aktuálními výzvami, především klesající důvěrou, technologickými inovacemi a nízkou motivací pracovat pro stát.

Přestože vládní komunikace nebyla hlavním diskusním tématem, její podstata, souvislosti a cíle se těchto témat nevyhnutelně dotýkají. Ve vyjádřeních světových diskutérů zaznívaly otázky, které studium a praxe vládní komunikace řeší. Jak by měl stát, jeho instituce a úředníci komunikovat s veřejností? Jaké byly nejzajímavější střípky z konference?

„Zapomeňte na důvěru a soukromí na Internetu. Ty jsou mrtvé. Soustřeďme se raději na otevřenost a odpovědnost,“ prohlásil na #cogc2016 Fadi Chehadé. Spolu s tím, jak digitální komunikační nástroje penetrují do státní správy, témata Internetu, institucí, digitalizace a bezpečnosti rezonují akademickým prostorem od počátku 21. století.

Mezi nejzajímavější výzkumníky, kteří se problémy tzv. „digital government“ zabývají, patří například Ian Brown, danah boyd, Helen Margetts či Christopher Hood. Poslední jmenovaný, profesor Hood z oxfordské All Souls College, na #cogc2016 prohlásil: „Některé věci spojené se státní správou jako korupce se výrazně nezměnily. Jedna věc se ovšem změnila zásadně – využití dat ve státní správě. Jak bychom měli využívat data k lepšímu výkonu státní správy? Srovnávejte. Srovnávejte státy, instituce, mezinárodní organizace. To nevyhnutelně přispěje k vyšší otevřenosti a zlepšení jejich výkonnosti.“

2 Desi

Zdroj: Evropská komise

Pokud se přistoupíme na to, že vládní instituce a exekutiva obecně se stávají čím dál více digitalizovanými, znamená to, že se zároveň nevyhnutelně více otevírají veřejnosti a podněcuje je to ke zvýšené a lepší komunikaci s veřejností. Sem patří využívání sociálních sítí, přímých kanálů jako je e-mail či SMS, automatizace, propojené rejstříky, digitální transakce mezi státem, firmami i běžnými občany a také publikace otevřených dat.

Otevíráme data, spolupracujeme

Otevřená data jsou jedním z nejzásadnějších trendů současného „digitálního vládnutí“, v souvislosti s připravovanou změnou zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Novela by měla přinést lepší pochopení toho, co jsou otevřená data, určit okruh povinně publikovaných datasetů a uložit povinnost katalogizovat data do Národního katalogu otevřených dat. To bude mít zásadní dopad na vztahy mezi státem a různými stakeholdery, kteří budou moci veřejně dostupná data zpracovávat ve funkční aplikace, zlepšující život nás všech.

Problematiky efektivní součinnosti úředníků s různými stakeholdery, kterými jsou firmy, neziskovky, akademické instituce či různé komunity, se na #cogc2016 dotknul Idris Jala, šéf malajské vládní „Performance Management and Delivery Unit“. Jeho poselství znělo jasně: „víte, jak v Malajsii vytváříme reformy? Jednoduše. Na několik týdnů zavřeme do jedné místnosti úředníky, NGOs, akademiky a další stakeholdery a nepustíme je, dokud není reforma hotová. Říkáme tomu teorie Hotel California.“

Co by tedy měly státní instituce ve vztahu k veřejnosti zlepšit?

Jednou z věcí je zaměření se na přímou komunikaci s občany. Využít přímé komunikační kanály jako e-mail, SMS, transakční zprávy. Změnit reaktivní komunikaci na proaktivní. Předcházet problémům tím, že na ně sám upozorňuji. Publikovat data v otevřeném formátu. Aktivně zapojovat různé stakeholdery do rozhodovacího procesu. Srovnávat – interně, mezirezortně i externě. Snažit se šetřit veřejné finance a spolu s tím konstantně vytvářet a profesionalizovat své komunikační strategie.

Ve čtvrtek, 19. května 2016, publikoval britský úřad Government Digital Service plán vládní komunikace na rok 2016/2017. Nastiňuje v něm, jaké komunikační aktivity a kampaně bude v těchto letech vytvářet. Navrhuji proto následující – každý člověk, který se na českých ministerstvech zabývá komunikací, by si tento dokument měl přečíst a zamyslet se nad tím, proč je Velká Británie na špičce vztahů mezi státem a občany a co České republice schází. Inspirovat a inovovat znamená nebát se výzev.

 

F

3 GCP

Zdroj: Twitter

Foto kredit: Blavatnik School of Government, Flickr

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, ,

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend