Truchlení nebo nová příležitost? Jak evropská média informovala o „Brexit Day“

4 března, 2020 • Mediální žurnalistika, Nejnovější příspěvky, Top příspěvky • by

Podobné fotografie, naprosto jiné rámcování. Taky vypadaly titulní strany dvou britských deníků.

Poslední lednový den Velká Británie oficiálně přestala být členem Evropské unie (EU). Evropská média využila tuto příležitost a hodnotila, co brexit přinese jejich vlastní zemi, Británii i zbytku EU.

Hodně se psalo on přetrvávající nejistotě. Především potom o podobě obchodní dohody, která musí být uzavřena před koncem přechodného období, 31. prosince 2020.

Obecně se dá říct, že vyznění mediálního pokrytí událostí kolem 31. ledna bylo spíše negativní. Někteří komentátoři ale zaujali i pozitivní stanovisko. Naznačovali, že zkušenost brexitu nabízí možnost k zamyšlení a z dlouhodobého hlediska by mohla Evropě prospět. V pokrytí nechyběl ani humor. Například německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vyzdvihl několik topických britských věcí a vlastností, které budou Evropanům nejspíš chybět.

Do analýzy se zapojilo sedm partnerských sítí EJO. Zkoumány byly tištěné a elektronické deníky, konkrétně obsah související s Brexitem, v období od 31. ledna a 1. února.

Následující text nabízí shrnutí podrobného článku, který je k dispozici v anglickém jazyce na stránkách britského EJO. Níže nabízíme kompletní překlad popisu mediálního pokrytí ve Velké Británii a České republice. U ostatních zemí byl překlad zkrácen a zaměřil se na hlavní aspekty mediálního pokrytí v jednotlivých zemích.

🇨🇿 Česká republika

Titulní stany českých deníků.

Pro česká média „Brexit Day“ představoval krátkou odbočku od hlavní mediální agendy, epidemie koronaviru. Oficiální odchod Velké Británie reflektovala média v menší míře než překvapivé výsledky referenda v roce 2016. To ale neznamená, že by se tématu intenzivně nevěnovala. Fotografie z dění přímo ve Velké Británii nebo Bruselu se objevily na titulních stranách všech hlavních deníků a bulvární Blesk na svých internetových stránkách publikoval rozsáhlou fotogalerii.

Stejně jako v případě referenda byl tón pokrytí převážně negativní. Ve většině titulů se objevily články, v nichž zaznívaly obavy z budoucího vývoje, především dopadu brexitu na Británii, Českou republiku a zbytek Evropy. Některá média ale vyjádřila i lehce pozitivní postoj, který byl stejně jako v některých britských denících demonstrovaný na citaci Borise Johnsona z jeho projevu: „Toto není konec, ale začátek.“

Česká média se zaměřila především na detaily z dohody mezi UK a EU. Často přitom poukazovala na prozatímní nejistotu, která bude ukončena až definitivním odchodem po ukončení přechodného období v 31. prosince 2020. Média se také zabývala situací českých občanů žijících ve Velké Británii a otázkou budoucích obchodních vztazích mezi Českou republikou a Spojeným královstvím.

Deník Lidové Noviny přirovnal Britské odcházení k rozdělení Československa. V sloupku je uvedeno, že obě události ukončily dlouhé období hádek s tím, že Česká republika a Slovensko se ale eventuálně opět spojily v Evropské unii.

🇬🇧 Velká Británie

Dopisy z Evropy v The Guardian.

Brexit rozděluje britskou společnost, což se krásně odráželo také na titulních stranách dvou deníků, The Guardian a Daily Mail, z 31. ledna. Oba tituly publikovaly fotografii bílých útesů v Denveru, které jsou vnímány jako hradby zabraňující invazi z pevninské Evropy. Každý z deníků ale zacházel s tímto ikonickým obrazem jiným způsobem.

Rozmazaný obrázek útesů v pozadí za osamělou britskou vlajkou s apologickým titulkem „Malý ostrov“ v deníku The Guardian uvozoval článek, podle kterého vystoupení z EU představuje „největší hazard generace“. Právě The Guardian, se od začátku staví do opozice vůči brexitu. Přesně opačný postoj zastává pravicový bulvární deník Daily Mail, který již dlouho vede kampaň za brexit. Zde se titulek „Nový úsvit pro Británii“ vznáší na pozadí britské vlajky nad denverskými útesy.

Titulní strana pravicového deník Daily Telegraph, který stejně jako Daily Mail souhlasí s brexitem, byla výrazně mírnější. Vidíme na ní fotografii Borise Johnsona a v uvozovkách citaci z jeho proslovu: „Toto není konec, ale začátek.“

Všechny tři deníky nabídly rozsáhlý obsah týkající se „Brexit Day“. The Guardian zvolil rezignovaný tón, zatímco texty v Daily Telegraph a Daily Mail byly pozitivní a občas i triumfální. Například komentáře Nigel Farage v Daily Telegraph a kontroverzního pravicového sloupkaře Richarda Littlejohna v Daily Mail.

Všechny tři deníky si zachovaly podobný tón také 1. února.

V The Guardian byl publikován editorial od pravidelného komentátora Jonathana Freedlanda s titulkem „Den, kdy jsme řekli na shledanou“. Ve vydání se také objevila příloha s „27 dopisů z Evropy“ – rozloučení od významech evropských osobností.

Také The Thelegraph publikoval speciální přílohu, tentokrát s titulkem „Brexiit: a co dál?“. Většina článků v této příloze dospěla k závěru, že Británie se může těšit na růžovou budoucnost mimo EU.

Deník Daily Mail se zaměřil na oslavy „Brexit Day“ příznivců brexitu. Titulek na hlavní stane hlásal: „HODINA NULA/ Odpočítávadlo v Downing St. ukazuje okamžik, kdy jsem EU navždy opustili“. Uvnitř deníku je na osmi stánkách odvyprávěn „celý historický příběh“ britského odchodu.

Mediální pokrytí v ostatních Evropských zemí

🇮🇹 Itálie

Také italská média věnovala „Brexit Day“ velkou pozornost. Zaměřila se přitom na aktuální dění a popis možného dalšího vývoje. Nechyběly také komentáře a rozhovory s italskými i britskými politickými představiteli. Zatímco většina italských deníků prezentovala problematiku z národní perspektivy, římský umírněný levicový deník La Repubblica nabídl spíše celo-evropský pohled.

🇩🇪 Německo

Humorně laděný článek v německém děníku FAZ.

Tématu „Brexit Day“ německá média vyhradila prominentní postoj. V pokrytí se objevovaly především články zaměřující se politické a ekonomickými aspekty odchodu s důrazem na vzájemné německo-britské obchodní vztahy. Tón pokrytí byl vyvážený. Strach z tvrdého brexitu, který se objevil hojně v Süddeutsche Zeitung aFAZ, vyvažoval i pozitivní pohled na možné příležitosti, které odchod Británie může přinést. Článků zaměřujících se budoucnost Evropské unie bylo ve sledovaném období publikováno velmi málo. Varovný tón jednoho z nich, upozorňoval EU na vlastní problémy a rozdělenost.

🇵🇱 Polsko

Hlavní polské deníky, konkrétně středo levicová Gazeta Wyborcza, středopravicová Rzeczpospolita věnovali tématu prostor na titulních stranách, ve zpravodajské i názorové části. U příležitosti „Brexit Day“ popisovaly dosavadních událostí a pozadí brexitu. Gazeta Wyborcza se zaměřila spíše na politické aspekty, Rzeczpospolita zase na ekonomické dopady bexitu. V sobotu 1. února se v obou denících objevily více názorové texty a komentáře.

🇵🇹 Portugalsko

Analýza mediálního pokryrí Brexit Day v třech tištěných hlavních portugalských denících (Público, Correio da Manhã, Jornal de Notícias) se zaměřila na tematickou skladbu publikovaných článků. Nejčastěji se přitom jednalo o hospodářské a ekonomické dopady, možné důsledky pro portugalské obyvatele žijící ve Velké Británii, možnost skotské nezávislosti a opětovného sjednocení Irska.

🇺🇦 Ukrajina

Ukrajiská média se tématu „Brexit Day“ věnovala ale spíše okrajově. Detailnější pokrytí nabídly internetové tituly LB.ua a DT.ua . Mediální pokrytí se zaměřilo především na možné politické a ekonomické dopady brexitu na Británii. Méně pozornosti bylo věnováno budoucnosti EU. Pro ukrajinská média bylo důležité také téma vzájemných vztahů mezi Ukrajinou a Británií, převážně s ohledem na vízovou politiku.

 

Methodologie

Do studie se zapojilo sedm evropských univerzit a výzkumných pracovišť. Analyzovaly se články související s brexitem, které ve dnech 31. ledna a 1. února 2020 vyšly ve vybraných tištěných a online denících.  

EJO network

Koordinátorka projektu a autorka textu

Paula Kennedy, editorka EJO Velká británie, Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford

Spoluautoři

Sandra Štefaniková, Univerzita Karlova, Praha, EJO Česká republika 

Tina Bettels-Schwabbauer, Erich-Brost-Institut, TU Dortmund, EJO Německo

Philip di Salvo and Antonio Nucci, Universita della Svizzera italiana (USI), Lugano, EJO Itálie

Michal Kuś and Adam Szynol, Wrocław University, EJO Polsko

Ana-Pinto Martinho, University Institute of Lisbon, EJO Portugalsko

Halyna Budivska, National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, Kijev, EJO Ukrajina

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, ,

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend