Binge-watching na deset minut: Seriálová tvorba na TikToku

11 srpna, 2023 • Foto a video, Nejnovější příspěvky • by

Rozvoj internetových seriálů na streamovacích platformách je v současnosti již všeobecně známým a celosvětově rozšířeným fenoménem. V posledních dvou letech jsme ovšem svědky rozšiřování fikčních příběhů vyprávěných na pokračování i na sociálních sítích. Fakt, že se seriálová tvorba rozvíjí na YouTube dnes už nejspíš nikoho nepřekvapí, nicméně fikční příběhy na pokračování lze dnes najít i na Twitteru, Instagramu nebo na TikToku. A právě o seriálové tvorbě na posledně jmenované sociální síti, kde je ke zhlédnutí celé série často zapotřebí méně času než ke zhlédnutí jedné epizody klasického seriálu, pojednává tento článek. 

Nejsilnější uživatelskou skupinu TikToku tvoří mladí lidé ve věku 13-24 let se specifickými návyky konzumace obsahu, kterým se zde distribuované seriály dokonale přizpůsobují. A to jak obsahově – často se objevují témata spojená s dospíváním, hledáním vlastní identity či LGBTQIA+ problematika, tak i svou formou. Ta se vyznačuje především extrémní krátkostí a klipovitostí jednotlivých epizod. Obsahově i formálně tak seriály na TikToku naplňují poptávku uživatelů této sociální sítě po krátkých zábavných spotech. Stopáž jedné epizody zpravidla nepřesáhne jednu minutu, během níž však tvůrci zvládají rozvíjet klasický seriálový narativ.

Dominuje australská tvorba

Vůbec prvním seriálem distribuovaným na TikToku byl australský pořad s názvem Lovesongs z roku 2020 od tvůrčí dvojice Hayley Addams a Michelle Melky. Jeho ústředním motivem jsou vztahy mezi dospívající mládeží. Momentálně má za sebou seriál už dvě řady o 20 epizodách, přičemž stopáž jednotlivých dílů se pohybuje mezi 30 a 59 vteřinami.

Stejná tvůrčí dvojice stojí i za dalšími australským seriálem s názvem Scattered z roku 2021. Ten se skládá z celkem 38 epizod, přičemž stopáž každé z nich se pohybuje mezi 30 a 59 vteřinami. Scattered vypráví příběh tří příslušníku generace Z, kteří se snaží smířit se smrtí svého přítele Willa. Hlavními tématy jsou vyrovnávání se se smutkem a queer vztahy. 

V Austrálii vznikl téhož roku i další úspěšný seriál The Formal, který se zaměřuje na dvě queer dívky připravující se na maturitní ples. Na rozdíl od Scattered se jedná o žánr mockumentary ve stylu amerického seriálu The Office.

Rozvoj narativu v jedné minutě

Obsahově i formálně jde u všech výše popsaných seriálů o materiál zcela odpovídající požadavkům uživatelů TikToku. Ať už jde o témata blízká cílové skupině (vztahy, hledání vlastní identity) či extrémní krátkost a klipovitost jednotlivých epizod, které korelují se standardními obsahy publikovanými na této síti. 

Zároveň zde však najdeme celou řadu prvků typických pro klasické televizní seriály. Ať už je to pravidelnost distribuce obsahu (jednotlivé epizody vycházely denně od pondělí do pátku ve stejný čas), jednotná forma epizod (ačkoliv si minutové epizody pochopitelně nemohou dovolit plýtvat časem na znělku a titulky, objeví se na začátku každé epizody logo seriálu spolu s číslem epizody), klasická návazná serialita či postupně se rozvíjející narativ. Tím vším se výše zmíněná videa zásadně odlišují od klasického obsahu na TikToku. 

Obliba seriálů na TikToku roste

Vzhledem k novosti tohoto fenoménu se na téma tiktokových seriálů dosud nezaměřují žádné akademické výzkumy. Odpovědi na otázku, proč si tento formát našel u uživatelů TikToku nemalé množství příznivců (The Formal se může pochlubit 111 tisíci sledujících, Lovesongs dokonce 143 tisíci) však můžeme hledat v pracích věnovaných starším internetovým seriálům. Například v článku Steffena Krügera a Grye Rustada z University of Oslo věnovanému norskému seriálu Skam. 

Autoři zde popisují, jak Skam nejenže zobrazuje mladé lidi a způsoby, jakými dennodenně používají digitální média, ale zároveň své publikum skrze tyto digitální platformy oslovuje. Za obřím úspěchem Skamu, který se dočkal adaptací v několika dalších evropských zemích, podle autorů článku nepochybně stojí právě jeho multimediální forma vyprávění a distribuce. Extrémně krátké epizody na TikToku se tedy rovněž ukazují jako velmi efektivní způsob, jak skrze seriálové vyprávění oslovit mladé diváky.

Kde to najdu celé? 

Abychom zjistili, jak na neobvyklou klipovitost epizod reagují samotní diváci, provedli jsme krátkou analýzu komentářů u prvních epizod všech tří výše zmíněných seriálů. Na základě provedené analýzy můžeme komentáře rozčlenit do čtyř hlavních tematických sekcí. 

První sekcí bychom mohli nazvat doporučení. Jedná se převážně o komentáře, v nichž uživatelé tagují své přátele, často s dovětkem „You must watch this!“

 

Druhou sekci bychom mohli nazvat kladné hodnocení, kdy diváci vyjadřují své názory na seriál, které jsou téměř bezvýhradně pozitivní. Typický komentář zastupující tuto skupinu vypadá následovně:

Třetí sekci pak tvoří právě komentáře pozastavující se nad krátkostí a klipovitostí jednotlivých epizod. I tyto typy komentářů můžeme následně rozdělit do tří sekcí: 

Zmatení: diváci se domnívají, že jde pouze o ukázky či o upoutávky na delší epizody či na seriál, který je v celkové podobě nahrán na jiné platformě, nejčastěji na YouTube. Typický komentář vypadá takto:

Údiv: diváci vyjadřují údiv nad přítomností kvalitního seriálového obsahu na TikToku. Někteří uživatelé uvedli, že video málem přeskočili, neboť se vzhledem k jeho kvalitě domnívali, že se jedná o reklamu. Typický komentář zastupující tuto skupinu vypadá následovně:

Touha: diváci vyjadřují v komentářích svou touhu po delších epizodách, případně po přetavení celého konceptu do klasičtějšího seriálového formátu. Komentáře pak vypadají následovně:

Čtvrtou sekcí, která měla v komentářích nejmenší zastoupení, je vztahování se diváků k situacím a postavám vyobrazeným v seriálu. Tyto skupiny komentářů byly shodné u všech zkoumaných seriálů. 

U seriálu The Formal navíc tvořily silnou skupinu komentáře přirovnávající seriál k podobným projektům, zejména k seriálům Little Lunch a The Office. U seriálu Scattered lidé zase v komentářích často řešili odpověď na enigmatickou záhadu tvořící hlavní zápletku celého seriálu, tedy „Kde je Will?“

Závěry

Z této krátké analýzy komentářů tedy vyplývá, že diváci na seriály distribuované na TikToku reagují převážně pozitivně zejména proto, že se jedná o obsah vyčnívající z obsahu, který jim algoritmus běžně nabízí. Nicméně krátkou stopáž epizod stále vidí jako nestandardní. Z komentářů vyplývá, že pokud uživatele seriál obsahově zaujme, je ochoten do něj investovat větší penzum času než do běžného obsahu na TikToku. 

Zároveň se v malé míře (což však může být dáno tím, že byla provedena analýza jen u prvních epizod všech zkoumaných seriálů) potvrdily další výstupy zmíněného Krügerova a Rustadova výzkumu. Tedy že v komentářích vzniká prostor, kde mohou diváci na základě situací zobrazených v seriálu diskutovat o sociální realitě, sdílet své obavy a pochybnosti o sobě samých.

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , , , ,

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend