Novinář jako podnikatel

9 listopadu, 2012 • Nová média a Web 2.0 • by

Autoři: Kate Nash a Stephan Russ-Mohl

Diskuze o budoucnosti žurnalistiky v USA vytvořila nový módní termín – tzv. entrepreneurial journalism, tedy ve volném překladu žurnalistika jako podnikání. Podle této myšlenky se novináři musejí zaměřit na inovaci, aby oživili svoje řemeslo a vyrovnali se s ekonomickým stavem své profese. Příznivce tohoto trendu lze nalézt v nadacích, jako např. John S. and James L. Knight Foundation, i mezi uznávanými guru online žurnalistiky, jako jsou Dan Gillmor, Jeff Jarvis a Jay Rosen. I přes to, že má koncept „entrepreneurial journalism“ tak širokou podporu, ti, kterým se nechce velebit úsilí o zavedení žurnalistiky jako podnikání, v tom vidí kamufláž nebo hezky znějící výraz pro pokračující sebevykořisťování.

Americké vzdělávací instituce potvrdily, že právě ony hrají důležitou roli v překonání krize v médiích. Publikovat může dnes prakticky kdokoli a kdekoli, a proto je důležité, aby byli vyučující na žurnalistických školách obeznámeni s tím, jaká prostředí podpoří to nejlepší a nejzodpovědnější reportérství. Tedy přesně ten druh reportérství, který se bohužel stává stresovým, časově náročným a finančně nákladným. To je rozhodně nemalý úkol, protože čelíme prokletí digitální éry: dostáváme více informací než kdykoli předtím a dodržujeme stále méně pravidel.

Stejná revoluce v komunikaci, která učinila – podle protagonistů tzv. občanské žurnalistiky – potenciálního novináře z každého člověka, zároveň ochromila americkou strategii honorování profesionálních novinářů, jež byla závislá na inzerci. Digitální revoluce ale samozřejmě přináší i dobré věci. Především to, že novináři již nemusejí spoléhat výhradně na velká média, aby je podpořila. Ovšem základní dovednosti a hodnoty investigativní žurnalistiky zůstávají stále stejně důležité jako kdykoli jindy.

Poslední desetiletí bylo svědkem bouřlivého rozvoje médií a technologií, který zplodil nový druh digitálních novinek. Po mnoho let se však na fakulty žurnalistiky stále hledělo jako na zastaralé instituce, kde působí zkostnatělí vyučující nedotčení digitálním věkem. Dnes si už mnoho předních médií myslí, že se výuka žurnalistiky zlepšuje, školy mají kvalitnější vedení a vychovávají absolventy, kteří rozumějí digitalizaci a umějí s ní pracovat.

Je třeba uznat, že američtí pedagogové šlí vstříc určité „podnikavosti“ v naději na povzbuzení upadajícího modelu kvalitního zpravodajství, k čemuž používají nástroje zaměřené na řešení problémů v mediálním průmyslu. Výrazné inovace v médiích se objevily částečně kvůli množství nových příležitostí a stimulů navrhovaných vzdělávacími institucemi. Mnoho fakult žurnalistiky rozšířilo svoje žurnalistické programy, a umožnilo tak studentům věnovat se tvořivé a opravdové digitální reportérské činnosti.

Školení a programy o žurnalistice jako podnikání pro profesionály uprostřed kariéry

Výběr programů a stimulů ze strany institucí vychází z jejich funkce udávat tón spolu s významným úsilím o inovaci, která pomáhá najít nové reakce na problémy zpravodajství. Následující řádky poskytují stručný přehled těchto snah.

Dva programy s legendární pověstí určené profesionálům uprostřed pracovní kariéry – harvardská nadace Nieman Foundation a postgraduální stipendium John F. Knight Fellowships ve Stanfordu – zůstávají vysoko hodnocené mezi hnacími silami na oživení žurnalistiky. Program Nieman Fellowship je nejstarší a nejuznávanější studijní program pro novináře na světě, který od roku 1938 poskytl odborný a intelektuální rozvoj více než 1 300 novinářům. Program samotný zůstal v podstatě beze změny, ale vyniká z něj několik nových iniciativ vytvořených nadací Nieman Foundation.

Mezi tou spoustou inteligentních projektů je nyní v kurzu Nieman Journalism Lab, virtuózní webová stránka informující o budoucnosti zpravodajství pomocí vyhledávání objevujících se obchodních modelů, inovace a nejlepších postupů v digitální éře. Nieman Lab má rovněž na starosti Fuego, online nástroj monitorování Twitteru kvůli tématům souvisejícím s žurnalistikou, a Encyclo, webovou encyklopedii organizací, institutů a námětů ovlivňujících podobu zpravodajství. Kromě toho existuje Nieman Reports, tradičnější čtvrtletník (a webová stránka) zaměřený na výzvy a příležitosti v žurnalistice, a dále Nieman Watchdog, webová stránka určená k tomu, aby udržovala novináře informované o různých způsobech jak sledovat významné veřejné osoby a jak tyto osoby pohnat k odpovědnosti. A v neposlední řadě je to Nieman Storyboard. Jedná se o stránky, které přinášejí ukázky dokonalosti tvorbu reporáží a zkoumají budoucnost faktografické publicisticky.

Stanfordský Knight Fellowships se v poslední době ještě více zaměřil na inovaci v žurnalistice a vedoucí postavení. Podle Jamese Bettingera, ředitele Knight Fellowships, lze důvod k hrdosti spatřovat v „18 dnech v Egyptě“, které popisuje jako „dokumentární/zpravodajský nástroj využívající crowdsourcing”. Tento projekt, který vytvořili v letech 2010-11 Jigar Mehta a Hugo Soskin z Knight Fellows, byl určený k tomu, aby zachytil citové výlevy z fotografií, videí, e-mailů a tweetů, které si vyměňovali Egypťané během povstání v roce 2011. Tento nástroj, jak vysvětluje Bettinger, „používá geotagovaná videa se zápisem data a času pořízená mobilními telefony k vytvoření interaktivního zpravodajství o událostech“. Větší množství takovýchto kreativních, praktických žurnalistických produktů může sloužit jako vítaný odpočinek od tradičních vědeckých dovolených naplněných přemýšlením.

Další chvályhodné duchovní dítě Stanfordu – Knight News Challenge (KNC) – znamenalo posun v dialogu o měnící se podobě žurnalistiky. KNC – mezinárodní soutěž nadace Knight Foundation zaměřená na inovaci médií – se objevila v roce 2006 s cílem skrze financování a podporu „nejlepších průkopnických myšlenek“ zrychlit inovaci ve zpravodajství a sdílení informací. Po pěti letech a 27 miliónech dolarů utracených na odměnách, zmodernizoval Knight první verzi a vyvinul Knight News Challenge 2.0, s důrazem na rychlost a pružnost (s nabídkou tří tematických soutěží ročně místo jedné, s rychlejší obrátkou účastníků) a nové námětové zaměření. Aktuální kolo soutěže týkající se „sítí“ hledá projekty, které využívají to nejlepší z existujícího softwaru a platforem, aby našly nové způsoby ke sdělování zpráv a informací.

Minulí vítězové soutěže KNC vynalezli zpravodajské nástroje jako např. DocumentCloud, čtečku dokumentů, která dává uživatelům přístup k množství informací o lidech, místech a organizacích uvedených v každém dokumentu; Ushahidi, crowdsourcingový nástroj, a NextDrop,, kde se obyvatelé měst v Indii dozvědí v textové zprávě, kdy poteče voda z kohoutku.

Inovační laboratoř Knight News Innovation Laboratory založená v roce 2011 s dotací 4,2 mil. dolarů, vznikla jako společná iniciativa fakulty žurnalistiky Medill School of Journalism a fakulty strojní a aplikovaných věd McCormick School of Engineering and Applied Science v Northwesternu. Základem spolupráce je spojení žurnalistiky a počítačové vědy s hlavním cílem podpořit digitální infrastrukturu, která by mohla posunout žurnalistiku do její další vývojové fáze.

Knight Lab se připojuje ke klastru programů pro novináře zabývající se technologiemi, které se rychle šíří Spojenými státy a k nimž patří třeba program Univerzity New York Studio 20, Kolumbijská univerzita s programem joint Journalism/Computer Science M.S. a stipendium na Medill School v oboru žurnalista / vývojář. Medill School. U Knight Lab je unikátní její synergie s vydavatelstvími v oblasti Chicaga, včetně The Tribune Company, Chicago Public Media, The Daily Herald, the Chicago Community News Trust a Chicago News Cooperative – s cílem zkvalitnit informace poskytované obyvatelům tohoto regionu, na něž se tato vydavatelství zaměřují.

Blízká budoucnost: centra pro žurnalistiku jako druh podnikání

V roce 2011 obdržela fakulta žurnalistiky na City University of New York (CUNY Graduate School of Journalism) grant (dotaci) ve výši 6 mil. USD na vytvoření centra pro žurnalistiku jako podnikání (Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism) a na otevření prvního magisterského programu v oboru žurnalistika jako podnikání. Centrum se může pochlubit plánem (rozděleným do tří částí) na vytvoření dlouhodobě udržitelné budoucnosti pro kvalitní žurnalistiku vzděláváním studentů a odborníků nacházejících se uprostřed pracovní kariéry v oborech inovace a management podnikání. Dále napomáhá výzkumu v příslušných tématech a rozvíjí nové žurnalistické iniciativy. Nový magisterský program této newyorské univerzity zaměřený na podnikání bude zahrnovat takové nabídky kurzů jako např. nové obchodní modely pro zpravodajství, začlenění technologií, základy nových médií (New Media Apprenticeship), formování nového podnikání a základy podnikání kromě toho, že bude pořádat základní informační kemp k podnikání a základní informační kemp k obrazové reportáži.

Rozsáhlá spolupráce mezi columbijskou fakultou žurnalistiky a stanfordskou fakultou strojního inženýrství vedla k vytvoření Institutu pro inovaci médií (Institute for Media Innovation), jehož dokončení je naplánováno na červen 2014. Tento institut by měl překlenout propast mezi žurnalistikou a technologiemi a podpořit synergii těchto dvou oborů. Spíš než aby fungoval jako tradiční škola nebo vzdělávací zařízení, bude Institut klást důraz na vytváření produktů a projektů, podobně jako to dělá kapitalistická firma zaměřená na média. Poradci na Institutu, stejně jako studenti a vyučující, si nakonec odnesou směsici základů žurnalistiky, technologií a podnikání.

Článek je publikací hlavních pracovníků Evropské observatoře žurnalistiky Kate Nash a Stephana Russe-Mohla

Print Friendly, PDF & Email

Tags:,

Send this to a friend