Datová žurnalistika: Hrátky s čísly v Polsku

1 prosince, 2014 • Etika a kvalita žurnalistiky, Nová média a Web 2.0 • by

Datovou žurnalistiku v Polsku podporuje a propaguje čím dál více mediálních organizací a univerzit. Dvě z největších polských novinových společností nedávno představily stránky s interaktivními daty a přední univerzity začaly nabízet akademické kurzy v oboru datové žurnalistiky.

Zmíněné nové webové stránky jsou pro datovou žurnalistiku v Polsku přelomové.  Nejnovější z nich, Biqdata, byly spuštěny v září a u jejich zrodu stály seriózní noviny Gazeta Wyborcza. Stránky Polityka Insight fungující od roku 2013 jsou projektem vydavatelů názorového týdeníku Polityka. Tyto placené platformy dokazují, že si potenciál zpravodajství založeného na datech konečně uvědomila i komerční média.

Možností datové žurnalistiky si již předtím byly dobře vědomy velké západní mediální organizace. Žurnalistické projekty postavené na vytěžování obrovských dat a (mnohdy) působivých vizualizacích, jako realizovaly noviny The New York Times aThe Guardian, si získaly mezinárodní pozornost i uznání a jsou považovány za důležitou součást profesionální žurnalistiky.

V Polsku za poslední rok, kdy komerční zájem o tuto inovativní formu novinařiny prudce vzrostl, vzniklo mnoho vzdělávacích iniciativ, včetně akademického výzkumu a vzdělání novinářů.

Datovou žurnalistiku v současnosti vyučují nejméně dvě univerzity: Akademie umění v Lodži (the Strzeminski Academy of Ar) a Univerzita Marie Curie-Skłodowské v Lublinu. Akademie v Lodži nabízí kurz „Datová žurnalistika – žurnalistika založená na datech“, který vede Jan Kubasiewicz z Institutu dynamických médií z Massachusetts College of Art and Design.

Kurz, který nabízí Univerzita Marie Curie-Skłodowské, je ještě pokročilejší: „Datová žurnalistika, infoestetka a DTP“. Tento kurz se skládá ze dvou částí: Datové žurnalistiky, v níž je věnováno 15 hodin teoretickému úvodu do datové žurnalistiky (vyučuje Piotr Celiński), a Infoestetiky a DTP, která zabírá 30 hodin workshopů a praktických cvičení (vyučuje Robert Zając, designér).

Nové iniciativy

Současně s tím se objevily dvě slibné neakademické iniciativy.

V květnu 2014 spustila společnost Media Lab Katowice projekt Urban Data Stories. Ten se sestává z řady setkání ve formě obvykle tří- až čtyřdenních workshopů a přednášek pozvaných hostů, jako je Nicolas Kayser-Bril, francouzský datový žurnalista, který sám sebe popisuje slovy „ten, jehož živobytím je vyprávět příběhy pomocí dat“.

Dalším novým projektem je DataBlog.pl, platforma pro e-learning spuštěná v roce 2013. Shromažďuje výukové materiály zakladatele DataBlogu a bloggera Piotra Kozłowskiho.

Před rokem 2013 bylo vzdělávání v oblasti datové žurnalistiky v Polsku méně systematické a založené na příležitostných iniciativách, jako byly workshopy a konference organizované mediálními nebo nevládními organizacemi. Za všechny zmiňme konferenci Data journalism w praktyce [Datová žurnalistika v praxi], kterou v roce 2013 zorganizovaly Gazeta Wyborcza, Google a Press (obchodní magazín) jako součást akce s názvem Digital Journalism Days. Koordinaci přednášek a workshopů měl na starosti Esa Mäkinen z Helsingin Sanomat. Mezi další projekty patřil například Euro Hack, součást akce Open Government Data Camp 2011.

Stojí za zmínku, že vzdělání i praxe v oblasti datové žurnalistiky spolu vzájemně souvisejí a překrývají se, přinejmenším částečně. Investice do projektů datové žurnalistiky, které provedly některé z největších polských mediálních společností, pravděpodobně napomohly rozvoji nových vzdělávacích programů v této oblasti.

A na druhou stranu lidé, působící ve vzdělávacích iniciativách v oblasti datové žurnalistiky, se rovněž zapojují do komerčních projektů, jako příklad uveďme zakladatele DataBlogu, Piotr Kozłowskiho, jenž je nyní členem redakce stránek Biqdata.

Foto: Flikr, Luc Legay

Článek byl přeložen z anglické verze polského originálu Goniąc króliczka: data journalism w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , ,

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend