Gatekeeping: V zajetí „filtrovacího“ kruhu

2 října, 2015 • Nejnovější příspěvky, Nová média a Web 2.0, Politika médií, Top příspěvky • by

Stále více čtenářů využívá sociální sítě jako prostředníky při čtení zpráv. Vyplývá to z výzkumu, který provedlo Pew Research Centre.

Podle výzkumu počet čtenářů, kteří pro vyhledání zprávy využívají Facebook a Twitter, v posledních letech strmě stoupá. Zatímco v roce 2013 filtrovalo zprávy prostřednictvím Facebooku 47 procent a prostřednictvím Twitteru 57 procent uživatelů těchto sociálních sítí, v roce 2015 to byla již většina – 63 procent. Dalším internetových gigantem, který vedle dvou jmenovaných úspěšně prorazil na poli mediálního byznysu je Google a jeho vyhledávací nástroj Google News.

Velké mediální společnosti však za těmito novými digitálními trendy výrazně zaostávají. Některé tradiční zpravodajské společnosti jako New York TimesNational Geographic proto začaly svůj obsah odesílat přímo Facebooku. Jiné, jako Financial Times ve Velké Británii, La Stampa v Itálii a El Pais ve Španělsku, vytvořily ve spolupráci s Googlem projekt Digital News Initiative.

Gatekeeping naruby

Otázka zní: Neupisují se tímto zpravodajské společnosti ďáblu? Přestože je příliš brzy činit silné závěry, objevily se již ze strany notorických mediálních pesimistů obavy. Nelze popřít skutečnost, že kdysi mocným mediálním brontosaurům z řad tradičních novinových vydavatelů hrozí, že skončí v náručí adolescentních gigantů, jak výzkumnice z Univerzity v Curychu Natascha Just popisuje společnosti typu Amazon, Facebook, Google a další.

Na druhou stranu, je dobře známo, že ti, kteří konzumují zprávy pouze prostřednictvím sociálních sítí, se snadno ocitají v zajetí „filtrovacího“ kruhu, v jakési editorské bublině (Eli Pariser). Jednoduše dovolují, aby gatekeeping zajišťovali jejich facebookoví kamarádi a tajemné algoritmy, aby právě tyto mechanismy rozhodovaly, která část reality se jim vyjeví. V dlouhodobém hledisku nový trend navíc ovlivní i to, která média budou pro veřejnost viditelná a především jakým způsobem.

Nedůvěra ve zpravodajská média

Pew Research Centre nabízí také zajímavé poznatky týkající se důvěry. Tým výzkumníků vedených Amy Mitchellovou studoval také důvěryhodnost dobře známých zpravodajských značek mezi třemi věkovými skupinami: tzv. miléniály (ve věku mezi 18–33 lety), generací X (34–49 let) a baby boomers (přes 50 let). Zajímavé zjištění ukazuje, že důvěra ve zpravodajské značky se napříč generacemi příliš neliší. Méně pozoruhodná je naopak skutečnost, že tato důvěra není nikterak vysoká. Mezi média, která se mezi všemi třemi generacemi těší „více důvěře než nedůvěře“, patří podle studie vedle tradičních hráčů (New York Times, Washington Post, televizní kanály ABC, CBS, NBC, CNN a BBC) také Google News.

Za nedůvěryhodné označili Američané server Buzzfeed nebo talk show pravicově orientované hvězdy radiových vln Rushe Limbaugha.

Způsob ,jakým byla formulována výzkumná otázka: „Věříte nebo nevěříte některým zpravodajským značkám více než jiným?“ odkazuje k historicky nízké kredibilitě médií, ke které po desetiletích rozkladu došlo (bohužel) nejen v USA. Nazíráno z realistického hlediska znamená pokles kredibility ve skutečnosti pokles důvěry, který lze také přeložit jakou vzrůstají neochotu veřejnosti platit za novinářské produkty.

Hlava v písku

Jak je možné, že profese, jejímž meritem je zaznamenávat a dělat pozdvižení okolo každého nového trendu, tak dlouho přehlížela jasné varovné signály? Zdá se, že mnozí novináři stále nechtějí akceptovat indicie ukazující, že jejich vlastní dům jim hoří pod nohama a že nejen PEGIDA (Patriotičtí Evropané proti islamizaci západu) ale i většinové publikum na internetu diskutuje o „lživých zpravodajských médiích“.

Hromadné schovávání hlav do písku lze přitom vysvětlit pouze za pomoci sociální psychologie a behaviorální ekonomie. Možná i sami novináři se totiž pohybují ve „filtrovací“ bublině. Jednak tím, že se většina redakcí nevěnuje svému vlastnímu oboru, tedy médiím a novinařině. Ale také proto, že mnozí novináři se na akademický výzkum zaměřený na médií stále dívají skrz prsty.

 

Kratší verze příspěvku byla publikována v němčině v periodiku Schweizer Journalist, č. 8+9/2015.

Zdroje:

Michael Bartel et al. (2015): The Evolving Role of News on Twitter and Facebook, Pew Research Centre

http://www.journalism.org/2015/07/14/the-evolving-role-of-news-on-twitter-and-facebook/

Amy Mitchell et al. (2015): Millennials No Less Trusting (or Distrusting) of News

Sources, Pew Research Center

http://www.journalism.org/2015/07/14/the-evolving-role-of-news-on-twitter-and-facebook/

Eli Pariser (2011): The Filter Bubble. What the Internet is Hiding from You, New York: Penguin P

Print Friendly, PDF & Email

Tags:, , ,

Komentáře jsou uzavřené.

Send this to a friend